Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 15.03.2017 godz. 15:00 do: 12.04.2017 godz. 19:00

Sala: 54

Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach

Andragogika

Serdecznie zapraszamy  nauczycieli oraz doradców metodycznych   wszystkich typów szkół na kurs doskonalący:Andragogika, przygotowujący do pracy z dorosłymi,które odbędzie się  15.03.2017. o godzinie 15 00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  Katowice, ul. kard. Wyszyńskiego 7, sala 54 ( nr kursu: 42-16/17-BZ/KD)

Program kursu

 

L.p.

Nazwa modułu

 

Wykł.

Ćwicz.

  1.  

Miejsce andragogiki wśród nauk psychologicznych. Definicja i podstawowe

pojęcia. Funkcje i zasady kształcenia dorosłych

 

 

6

 

  1.  

Charakterystyka różnych okresów rozwojowych. Czynniki stymulujące i hamujące rozwój w różnych okresach rozwojowych

3

 

 

3

  1.  

Pojęcie i rodzaje inteligencji wg Gardnera Zasady NLP a uczenie się. Jak motywować do uczenia się. Komunikacja werbalna i niewerbalna

3

 

 

3

  1.  

Definicje  twórczości wg różnych autorów. Zdolności i uzdolnienia twórcze – teorie wyjaśniające.

Twórczość w kategoriach procesu, osoby, produktu, otoczenia. Zasady myślenia twórczego.

3

 

 

3

  1.  

Kreatywne rozwiązywanie problemów. Organizacja procesu doskonalenia. Warsztat i kompetencje edukatorskie

3

 

 

3

  1.  

Razem

18 h

12h

 

 

Koszt trzydziestogodzinnego kursu w grupie 25 osobowej wynosi 200zł

Konto w Banku Zachodnim WBK S.A IX O/Katowice nr rachunku: 

34 1500 1445 1214 4003 2775 0000.  

Podać numer szkolenia

Kontakt: dr Barbara Ziółkowska (32) 258 13 97 wew. 224

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Cena brutto za osobę: 200 Informacje dodatkowe: Koszt trzydziestogodzinnego kursu w grupie 25 osobowej wynosi 200zł