Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 03.04.2017 godz. 15:00 do: 03.04.2017 godz. 17:30

Sala: 87

Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach

Uczciwość, odpowiedzialność, przyjaźń - jak uczyć dzieci wartości

Warsztat adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jego celem jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie: tworzenia klimatu wartości w przedszkolu i szkole, kształtowania w dziecku systemu i hierarchii wartości, poznania i zgłębiania kluczowych wartości natury osobistej i społecznej (takich, jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, pokojowość, sprawiedliwość, szczęście, przyjaźń i miłość, solidarność, piękno, mądrość), poznania zasad organizowania zespołu dziecięcego według wartości: szacunku, wzajemnej sympatii, otwartości na drugiego człowieka, chęci pomocy i współdziałania oraz poczucie bezpieczeństwa w dziecięcym środowisku. W programie warsztatu są też propozycje gier i zabaw z dziećmi kształtujące wartości moralne oraz przykłady tekstów literackich przydatnych w realizacji zagadnień wychowania moralno-społecznego.

Udział w warsztacie jest płatny (20zł - patrz Informacje dodatkowe). 

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Cena brutto za osobę: 20 Informacje dodatkowe: Udział w warsztacie jest płatny. Opłatę w wysokości 20 zł prosimy przelać na konto: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, nr konta 34 1500 1445 1214 4003 2775 0000, Bank Zachodni WBK S.A. IX O/Katowice. Prosimy też o podanie tytułu warsztatu, za który wnoszona jest opłata. Termin wpłaty: do dnia, w którym odbędzie się warsztat (na warsztat prosimy przynieść dowód wpłaty). Uprzejmie prosimy o zgłaszanie swego udziału w warsztacie on-line pod adresem: http://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=12193/Uczciwosc,_odpowiedzialnosc,_przyjazn_-_jak_uczyc_dzieci_wartosci
Data nadsyłania zgłoszeń: 01.04.2017 godz. 23:59
Zapisy online
*
*
*
Format daty rrrr-mm-dd np: 1970-02-20
x
*
x
*
x
*
x
*
*
*
Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach w celach dydaktycznych i statystycznych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwia wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia. Jednocześnie oświadczam, że jest mi znane prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.