Dziś mamy środę, 3 dzień września 2014 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

Konkurs - Język angielski


ZAPROSZENIE
dla  Nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów przedmiotowych,
członków komisji konkursowych   oraz autorów zadań 

14.05.2014 (środa) godz.15.00RODN „WOM” Katowice  Wyszyńskiego 7

KONFERENCJA (bezpłatna)
Od pomysłu do zadania konkursowego 

Zgłoszenia: jola@womkat.edu.pl   603 49 11 78  Jolanta Nędzyńska-Fudalej

Wykładowcy:  dr Maria Krystyna Szmigel,  wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, współpracownik zespołu EWD przy Instytucie Badań Edukacyjnych.
Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć...
Ludwik Hirszfeld


 
  

Wyniki konkursu
Rejon Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
Wykaz ilościowy Wyniki Zakwalifikowani do III-go etapu Wyniki Finaliści Laureaci

woj. śląskie PDF
XLS
XLS
XLS
 XLS
    XLS 

Bielsko-Biała

XLS

XLS
XLS
Częstochowa

XLS

XLS
XLS
Gliwice

XLS

XLS
XLS
Katowice

XLS

XLS
XLS
Rybnik

XLS

XLS
XLS
Sosnowiec

XLS

XLS
XLS

Komunikat dotyczący organizacji etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Informujemy, że zostały zaktualizowane miejsca organizacji etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2013/2014. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi miejsc organizacji etapu rejonowego Konkursu, które znajdują się w dokumencie Informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2013/2014. Przypominany, że § 22 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 stanowi:

1. Informacja o miejscach organizacji etapu rejonowego Konkursu znajduje się w dokumencie Informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 oraz na stronach internetowych placówek doskonalenia nauczycieli, organizatorów poszczególnych konkursów.
3. Dyrektor szkoły powiadamia uczniów o miejscu i terminie przeprowadzenia etapu rejonowego Konkursu z danego przedmiotu – na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych organizatorów.
4. Dyrektor szkoły w terminie od 16 do 20 grudnia 2013 r. jest zobowiązany do sprawdzenia, czy szkoła widnieje w wykazie szkół zakwalifikowanych do etapu rejonowego oraz liczby uczestników tego etapu. Ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie wyjaśnia z konsultantem odpowiedniej placówki doskonalenia nauczycieli, organizatorem Konkursu.

 Miejsca etapu rejonowego z wszystkich konkursów>>

 
Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego


Konkurs 2013/2014 wojewódzki (arkusz)

Konkurs 2013/2014 wojewódzki (klucz)

Konkurs 2013/2014 rejonowy (arkusz)
Konkurs 2013/2014 rejonowy (klucz)
Konkurs 2013/2014 szkolny (arkusz)
Konkurs 2013/2014 szkolny (klucz)

Województwo Śląskie


Kalendarz kursów

 

Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Media o nas


Magazyn ponadgimazjalny Meduza


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Partnerzy
Moje finanse>>