Dziś mamy środę, 1 dzień lipca 2015 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

Konkurs - Język angielski

Sprostowanie: § 16. 2.

Jeśli żaden uczeń nie zakwalifikował się do etapu rejonowego lub gdy w szkole Konkurs się nie odbył, pomimo zgłoszenia, w takim przypadku Dyrektor szkoły może przesłać skan protokołu przeprowadzenia etapu szkolnego, na adres e-mailowy: mknapik@womkat.edu.pl.


Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015
 
   

Wyniki konkursu


Etap III wojewódzki
Wglądy do prac z języka angielskiego dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych)  w piątek 13 marca 2015 r. w godz. 16.15 -17.45 w RODN "WOM" w Katowicach, ul. Wyszyńskiego 7. Proszę pamiętać o  dokumencie tożsamości.
 
mgr Agnieszka Jamro - przewodnicząca WKP z Języka Angielskiego


Rejon Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
Wykaz ilościowy Wyniki Zakwalifikowani do III-go etapu Wyniki Finaliści Laureaci

woj. śląskie XLS XLS 
 XLS 
  XLS
  XLS 
XLS 

Bielsko-Biała

XLS 
XLS
 
 
Częstochowa

XLS
XLS
 
 
Gliwice

XLS
XLS
 
 
Katowice

XLS
 XLS
 
 
Rybnik

XLS
 XLS
 
 
Sosnowiec

XLS
XLS
 
 

Województwo Śląskie


NOWOŚĆ!

STUDIA PODYPLOMOWE!

 więcej>>
 

Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU

więcej>>

Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Żonkile 2015


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>