Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Kształtowanie krytycznego podejścia do informacji w internecie
Śląskie WOM Clickmeeting
Termin: 17.04.2023 godz. 15:0017:15
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Andrzej Musiał

Adresaci:

  • zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich typów szkół.

Cele:

  • sposoby weryfikacji źródeł internetowych w dobie dezinformacji. Internet to znakomite narzędzie rozwoju, poszerzające naszą wiedzę o świecie. Niestety, stał się on również jednym z największych problemów współczesnego człowieka. W przestrzeni wirtualnej toczy się nieustanna walka. Każdy, kto korzysta z Internetu może stać się ofiarą dezinformacji. Jak tego uniknąć, jaki wpływ miała na to zjawisko pandemia oraz toczący się w sąsiedztwie konflikt zbrojny ? Jak zostać detektywem wiedzy ? Czy można sie uchronić przed fake-newsami ? Na te (i podobne) pytania postaramy się odpowiedzieć podczas zajęć.

Tematyka szkolenia:

 

  • Mechanizmy rządzące światem, informacja, opinia, fake-news, manipulacje, bańki informacyjne - 1 godz. 
  • Krytyczne podejście do informacji w czasach ekonomii uwagi - 1 godz.
  • Rola mediów społecznościowych, reklam itp. - 1 godz.

 

O prowadzącym szkolenie:

Andrzej Musiał, nauczyciel-konsultant, kierownik Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany, trener z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole. Posiada kompetncje z zakresu m.in. nauczania techniki, prawa autorskiego i ochrony wizerunku. więcej informacji tutaj<<<

Liczba godzin:

zajęcia trwają 3 godziny dydaktyczne na platformie Clicmeeting.

Informacje o zaświadczeniach:

Zaświadczenia zostaną wyłsne na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy.

Szkolenie jest zgodne z priorytetem 7 Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

 

 

Osoba do kontaktu: Andrzej Musiał
Nr tel: 32 203 78 46 wew: 120 Nr sali: 74 email: amusial@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 44-22/23-AM /SOONL

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Data nadsyłania zgłoszeń: 14.04.2023 godz. 17:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli