Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Higiena zdrowia psychicznego w pracy nauczyciela
Termin: 09.02.2023 godz. 15:0019:00
Miejsce: Przedszkole Miejskie Nr 20; 41-902 Bytom; ul. Brzezińska 26 Sala: WYJAZDOWE
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Celem szkolenia jest uaktualnienie wiedzy z zakresu higieny zdrowia psychicznego w pracy nauczyciela.

Tematyka:

1. Zdrowie psychiczne

2. Psychofizjologia stresu - stresory w pracy nauczyciela

3. Radzenie sobie ze stresem 

Osoba prowadząca zajęcia: Marianna Kłyk

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli