Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Indywidualizacja pracy z uczniem – wykorzystanie cyfrowych narzędzi.
WOM
Termin: 22.02.2023 godz. 15:0017:15
Sala: 80
Prowadzący szkolenie: Marta Cichoń - Sendor

Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów z wszystkich poziomów edukacyjnych.

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności tworzenia materiałów cyfrowych wykorzystując darmowe narzędzia.

 

Wymagane posiadanie konta pocztowe GMAIL.

Podczas szkolenie zostaną przedstawione narzędzia, które pozwalają na indywidualną pracę z uczniem.

Program szkolenia:

  1. Założenie kont Wakelet, Canva.
  2. Poznanie funkcjonalności  poszczególnych narzędzi pod kątem wykorzystania w pracy z uczniem.
  3. Stworzenie materiałów dla ucznia.
  4. Udostępnianie materiałów.

 

Szkolenie wpisuje się w priorytet nr 7 polityki oświatowej MEIN:

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Osoba do kontaktu: Marta Cichoń-Sendor
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: mcichonsendor@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli