Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Metoda JES-pl – nauczanie dzieci z doświadczeniem migracyjnym
Termin: 27.02.2023 godz. 15:3017:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Barbara Czwartos

Adresat: zainteresowani nauczyciele pracyjący z uczniami z Ukrainy

Prowadzący:  dr Barbara Czwartos- nauczyciel konsultant, ekspert w zakresie dydaktyki nauczania języków obcych, psycholingwistyki oraz wykorzystania technologii informacyjnych w procesie kształcenia językowego, trener w zarządzaniu oświatą, certyfikowany nauczyciel w zakresie podnoszenia efektywności procesu nauczania (certyfikat LQW) 

Cele szczegółowe:

  1. Proces przetwarzania głębokiego jako warunek akwizycji językowej
  2. Metoda JES-Pl w procesie nauczania języka polskiego jako obcego
  3. Wykorzystanie metody JES -pl  w pracy z tekstem specjalistycznym
  4. Adaptacja tekstów specjalistycznych - przykłady
  5. Aplikacje internetowe umożliwiające przygotowanie materiałów dydaktycznych

Uwaga: szkolenie zostanie przeprowadzone na plaftormie MS Teams

Osoba do kontaktu: Barbara Czwartos
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: bczwartos@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli