Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Metodyka wychowania: kształtowanie postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym (szkolenie w sieci)
Teams
Termin: 08.03.2023 godz. 16:0017:30
Miejsce: Microsoft Teams Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką kształtowania postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Tematyka:

1.Czwarte wymaganie wobec szkół i placówek – Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
2.Znaczenie terminu „postawa”
3.O postawach uczniów w podstawie programowej
4.Kształtowanie postaw

Liczba godz.: 2

 Osoba prowadząca: Marianna Kłyk - nauczyciel konsultant, autorka programów nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej; autorka programów wychowawczych i profilaktycznych, autorka scenariuszy lekcji (publikacje) oraz licznych publikacji z zakresu metodyki nauczania.

 Dzień przed planowanym szkoleniem, osoba która zapisała się na szkolenie, otrzyma link do szkolenia.

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli