Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki w szkole podstawowej
Termin: 27.02.2023 godz. 14:0016:30
Miejsce: Platforma Teams Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Maria Syta

Program  szkolenia

1. Jak zmieniła się edukacja, jak zmienił się  świat?

2.Czym są  kompetencje  kluczowe, przez kogo i kiedy zostały określone?

3.Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie

4.W jaki sposób kompetencje kluczowe wpisują się w:kierunki polityki oswiatowej ,wymagania wobec szkół i w podstawę programową z  matematyki ?

5. W jaki sposób kształtować   kompetencje kluczowe na lekcjach matematyki ?

6. Profil kompetencyjny nauczyciela matematyki .

Prowadząca szkolenie :Maria Syta ,konsultant RODN”WOM” w Katowicach

Liczba godzin: 3

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o udziale w szkoleniu 

 

Osoba do kontaktu: Maria Syta
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: msyta@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli