Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym: moduł komunikacyjno - kulturowy
Termin: 24.05.2022 godz. 15:0018:15
Miejsce: RODN WOM Katowice, ul. Wyszyńskiego 7 Sala: 54
Prowadzący szkolenie: dr Mirella Zajega, Aleksandra Gorzelik

Adresat: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Prowadzący: dr Mirella Zajega, Aleksandra Gorzelik

Treści szczegółowe:

Moduł komunikacyjno – kulturowy:

Część komunikacyjna: Techniki i zasady komunikacji interpersonalnej

1. Pięć zasad efektywnego porozumiewania się

2. Jak sprawić, aby komunikacja była efektywna – strategia działania

3. Czynniki utrudniające komunikację interpersonalną

4. Techniki skutecznej komunikacji

Część kulturowa

1. Zabytki Ukrainy na Liście Światowego i Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

2. Motywy i tematy w sztuce polskiej i ukraińskiej, kreujące  mity i kształtujące narodową tożsamość mieszkańców dawnych Kresów.

3. Twórczy dialog w edukacji międzykulturowej 

 

Osoba do kontaktu: Barbara Czwartos
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: bczwartos@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2021/2022
Kwartalnik Forum Nauczycieli