Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym: moduł prawno - językowy
Termin: 25.05.2022 godz. 15:0018:15
Miejsce: RODN WOM Katowice, ul. Wyszyńskiego 7 Sala: 52
Prowadzący szkolenie: Barbara Czwartos, Cezary Lempa

Adresat: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Prowadzący: dr Barbara Czwartos, Cezary Lempa

Treści szczegółowe:

II Moduł prawno językowy:

  1. Przepisy prawa oświatowego regulujące edukację dzieci cudzoziemskich
  2. Proces przetwarzania głębokiego jako warunek akwizycji językowej
  3. Metoda JES-Pl w procesie nauczania języka polskiego jako obcego
  4. Wykorzystanie metody JES -pl  w pracy z tekstem specjalistycznym (np. na lekcji geografii, biologii)
  5. Adaptacja tekstów specjalistycznych - przykłady
  6. Aplikacje internetowe umożliwiające przygotowanie materiałów dydaktycznych

 

Osoba do kontaktu: Barbara Czwartos
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: bczwartos@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2021/2022
Kwartalnik Forum Nauczycieli