Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Tańcowała ryba z rakiem. Cykl szkoleń z zakresu tradycyjnej muzyki i tańca śląskiego Spotkanie II
Termin: 24.09.2021 godz. 16:0019:15
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Sala: 41
Prowadzący szkolenie: Kapela Fedaków, Aleksandra Gorzelik

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie z regionalną kulturą muzyczną województwa śląskiego.  

Program szkolenia: 

  • poznanie repertuaru tańców, zabaw, piosenek i innych elementów folkloru

  • metodykę pracy ze śląskim folklorem muzyczno-tanecznym;

  • wskazanie dodatkowych materiałów do dalszej, samodzielnej pracy, takich jak nagrania video śląskich tańców i zabaw wraz z instruktażem, publikacje książkowe i płytowe na ten temat;

  • sposoby pracy przy uudnionym dostępie do podkładu muzycznego – przykłady zabaw i tańców śląskich niewymagających podkładu muzycznego, a także możliwe do przeprowadzenia przy wykorzystaniu dowolnej muzyki;

  • kreatywne, innowacyjne sposoby podejścia do lokalnego dziedzictwa muzyczno-tanecznego (oraz wszelkich przejawów folkloru słownego) poprzez m.in. wskazanie sposobów konstruktywnego i spójnego przetwarzania elementów folkloru oraz ich dopasowywania do potrzeb określonej grupy. 

Poza wiedzą i umiejętnościami przekazanymi bezpośrednio podczas szkoleń i spotkań konsultacyjnych, każdy uczestnik otrzyma:

  • płytę CD z podkładami muzycznymi do 8 śląskich tańców, zabaw lub piosenek (w wersji ze śpiewem oraz wersji instrumentalnej) w wykonaniu Kapeli Fedaków, utrzymanych w stylistyce ludowej;

  • teksty wszystkich piosenek, wyliczanek i zabaw, które pojawią się podczas szkoleń, a także dodatkowe informacje (np. opisy zabaw, charakterystyka śląskich tańców ludowych, spis materiałów uzupełniających)– w formie papierowej (skrypt), z możliwością udostępnienia w formie elektronicznej;

  • zaświadczenie uczestnictwa w cyklu szkoleń.

Pomiędzy spotkaniami szkoleniowymi zaplanowane są 4 spotkania konsultacyjne z prowadzącymi, podczas których uczestnicy będą mogli wyjaśnić wątpliwości, skonsultować konkretne problemy, jakie napotykają w swojej pracy, ale także podzielić się z ekspertami oraz (przede wszystkim) innymi uczestnikami projektu własnymi doświadczeniami, sukcesami i porażkami na polu pracy ze śląskim folklorem muzyczno-tanecznym w edukacji.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: "Bardzo młoda kultura 2019-21". Operatorem programu w województwie śląskim jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.  

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Gorzelik
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: agorzelik@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 22.09.2021 godz. 22:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Oferta RODN WOM 2021/2022
Kwartalnik Forum Nauczycieli