Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym oparty na budowaniu zadań praktycznych
Termin od: 26.08.2021 godz. 15:00 do: 16.09.2021 godz. 17:15
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach - online Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Maria Kaczmarek

W programie

1. Przygotowanie do budowania testu dydaktycznego sprawdzającego umiejętności praktyczne w kształceniu zawodowym:

- cele kształcenia (efekty, kryteria weryfikacji)

- koncepcja testu

- plan testu

- udowanie zadań praktycznych

2. Testowanie osiągnieć

3. Analizowanie wyników testu praktycznego:

- analiza jakościowa i ilościowa

- ocenianie osiagnieć

- ewaluacja

 

Uwaga: termin rozpoczęcia może ulec zmianie - zależny od napływania zgłoszeń

 

Osoba do kontaktu: Maria Kaczmarek
Nr tel: 32 259 98 48 wew: 212 Nr sali: 94 email: mkaczmarek@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 120 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 46-20/21-MKC /KDONL

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Oferta RODN WOM 2021/2022
Kwartalnik Forum Nauczycieli