Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Język polski - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 gr. IX
WOM
Termin: 08.02.2021 godz. 15:0018:00
Miejsce: on line MTeams Sala: ONLINE

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli języka polskiego przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty  w 2021 r.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne + 2 godziny konsultacji on-line

Tematyka szkolenia:

-prezentacja zmian szczegółowych z zakresu egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,

- omówienie wymagań egzaminacyjnych,

- praca z materiałami źródłowymi.

 

Osoba do kontaktu: Weronika Skrzekowska
email: czusiawerusia@gmail.com

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Oferta RODN WOM 2020/2021
Kwartalnik Forum Nauczycieli