Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Historia sztuki -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021
WOM
Termin: 25.01.2021 godz. 15:0017:15
Sala: ONLINE

Szkolenie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Adresat szkolenia: nauczyciele historii sztuki

Prowadzący: Aleksandra Gorzelik -  nauczyciel  konsultant RODN „WOM” w Katowicach

Czas trwania:  2 godziny dydaktyczne online + 1 godz. konsultacji indywidualnych

Tematyka szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

  • Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym w roku 2021 z historii sztuki
  • Analiza porównawcza 
  • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Szkolenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams. 

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Gorzelik
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: agorzelik@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2020/2021
Kwartalnik Forum Nauczycieli