Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Język polski - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 Gr. VII
WOM
Termin: 01.02.2021 godz. 15:0018:00
Miejsce: on-line Sala: ONLINE

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli języka polskiego przygotowujących ucznió do egzaminu ósmoklasisty w roku 2021.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne+ 2 godziny konsultacji on -line

Cele szkolenia:

- prezentacja zmian szczegółowych w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,

- omówienie wymagań egzaminacyjnych,

- praca z materiałami źródłowymi.

Osoba do kontaktu: Weronika Skrzekowska
email: czusiawerusia@gmail.com

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Oferta RODN WOM 2020/2021
Kwartalnik Forum Nauczycieli