Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Język polski - zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021
Termin: 25.01.2021 godz. 15:0018:00
Sala: ONLINE

Szkolenie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zajęcia na podstawie materiałów przygotowanych przez  Ośrodek  Rozwoju Edukacji.

Adresat szkolenia: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Prowadzący: dr Mirella Zajega -  nauczyciel – konsultant RODN „WOM” w Katowicach

Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne online + 2 godz. konsultacji indywidualnych mailowo

Tematyka szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

  • Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym w roku 2021 z języka polskiego.
  • Analiza porównawcza.
  • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Szkolenie odbywać się będzie w formule blended-learning; część warsztatowa w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams. 

Osoba do kontaktu: Mirella Zajega
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: mzajega@womkat.edu.pl

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Oferta RODN WOM 2020/2021
Kwartalnik Forum Nauczycieli