Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Trener w oświacie i zarządzaniu
WOM
Termin od: 19.06.2021 godz. 09:00 do: 23.08.2021 godz. 15:00
Miejsce: online-Platforma TEAMS( opcjonalnie forma stacjonarna) Sala: ONLINE

Planowane rozpoczęcie  19.06.2021

Harmonogram spotkań I części/zjazdu:
 
  
1. Sobota – 19.06.2021 – godz. 9.00 – 15.00 
2.Niedziela – 20.06.2021 - godz. 9.00 -15.00
3. Poniedziałek - 21.06.2021 - 9.00 -15.00
4. Wtorek - 22.06.2021 - 9.00 - 15.00
3. Środa– 23.06.2021 - godz. 9.00 - 15.00
4. Czwartek - 24.06.2021 - godz. 9.00 -15.00
5. Piątek - 25.06.2021 - godz. 9.00 - 15.00
6. Sobota -26.06.2021 - godz. 9.00 - 15.00
7. Niedziela - 27.06.2021 - godz. 9.00 - 15.00
 
 
 
Faktury, sprawy organizacyjne – na pierwszych zajęciach –    koszt 750 zł/osobę
 
 
W przerwie między zjazdami – 10 godz. praca on-line – T. Grad
Razem- 82 godz. zajęć
 
 

II część/ zjazd: od 23.08.2021 - 29.08.2021

  1. Program szkolenia:

1. Elementy andragogiki - komunikacja w pracy z dorosłymi - 30 godz.

2. E-learning w pracy z dorosłymi - 16 godz.

3. Prowadzenie i rozwój grupy dorosłych - praca z grupą - 12 godz.

4. Autoprezentacja - 16 godz.

5. Umiejętności i kompetencje trenerskie - 40 godz.( w tym 20 godz. on-line)

6. Stres zawodowy w pracy trenera - 8 godz.

7. Superwizja trenerska - 16 godz.

9. Emisja głosu - 8 godz.

10. Wykorzystanie przepisów prawa w pracy trenera - 4 godz.

11. Konsultacje on-line - 10 godzin

Pozdrawiam
dr Tomasz Grad
Kierownik kursu

 

Razem: 160 godz.

Osoba do kontaktu: Tomasz Grad
Nr tel: 32 203 59 67 wew. 208 Nr sali: 95 email: tg@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 750 zł od uczestnika
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 34-20/21-TG /KDONL

Jeżeli wpłata zostanie dokonana w dniu szkolenia należy przynieść potwierdzenie przelewu. Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Data nadsyłania zgłoszeń: 23.08.2021 godz. 15:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Oferta RODN WOM 2020/2021
Kwartalnik Forum Nauczycieli