Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Kurs języka angielskiego – poziom A2

Tytuł

Kurs języka angielskiego – poziom A2

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół, osoby na początkowym etapie znajomości języka, które uczyły się już języka angielskiego, pragnące przypomnieć sobie i doskonalić znajomość tego języka

Zakres tematyczny

Kurs ma na celu ćwiczenie przede wszystkim sprawności mówienia w języku angielskim, komunikowania się w codziennych sytuacjach, opanowanie odpowiedniego zakresu słownictwa z rożnych dziedzin niezbędnego w komunikacji na początkowym etapie. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie porozumieć się w obcojęzycznym środowisku w codziennych sytuacjach.

Kierownik szkolenia

Joanna Drążek

Prowadzący

dr Aleksandra Kalaga – absolwentka filologii angielskiej, doświadczony nauczyciel języka angielskiego i wykładowca akademicki. Obecnie zatrudniona w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na historii języka angielskiego, jest autorką wielu prac naukowych z tej dziedziny. Równolegle interesuje się problematyką akwizycji języka i nauczaniem języka angielskiego jako drugiego. Od ponad 20 lat jest czynnym nauczycielem języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania i w różnych grupach wiekowych.

Liczba godzin

60 (2 godziny lekcyjne raz w tygodniu)

Uwagi

Na pierwszym spotkaniu uczestnicy ustalą dzień tygodnia i godzinę rozpoczęcia kursu najbardziej odpowiednią dla wszystkich

Zajęcia rozpoczną się w połowie października.

Cena kursu: 520 zł.

Uwaga: cena i liczba godzin mogą ulec zmianie w zależności od liczebności grupy

Informacje merytoryczne:

Joanna Drążek: 32 258 13 97 w. 122;

jdrazek@womkat.edu.pl

Osoba do kontaktu: Joanna Drążek
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: jdrazek@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne
Data nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2021

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Oferta RODN WOM 2020/2021
Kwartalnik Forum Nauczycieli