Jesteś tutaj: Strona główna > Publikacje> Oferta wydawnicza

Oferta wydawnicza

Pracownia Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej

 

Pracownia Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej w RODN „WOM” w Katowicach zaprasza do współpracy twórczych nauczycieli. Jesteśmy po to, by pomóc Państwu w dzieleniu się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Publikacje przez nas wydawane są wpisane do rejestru Biblioteki Narodowej i opatrzone numerem ISBN. . Materiał zgłoszony przez Państwa podlega profesjonalnym procesom wydawniczym: recenzji, pracy redakcyjnej, korekcie. Z autorem zakwalifikowanych do wydania pozycji jest podpisywana umowa wydawnicza. Honorarium autora stanowią egzemplarze autorskie.

Autorzy są zobowiązani dołączyć do pracy oświadczenie, że praca nie była dotąd nigdy i nigdzie publikowana.

Informacje: tel. 32 258 22 09, e-mail: istoly@womkat.edu.pl

 Publikacje z oferty wydawniczej ośrodka są dostępne w siedzibie ośrodka. 


Informujemy Państwa, że w bieżącym roku szkolnym publikacje są do pobrania w siedzibie RODN WOM w Katowicach
Od dnia 21.04.2023r.  wszystkie publikacje wydawane są nieodpłatnie.

Przedmioty ogólne

 
Baw się. Myśl. Wygrywaj. Matematyka w kształceniu zintegrowanym

 Autor: Praca zbiorowa pod red. U. Strzelczyk

Treść: Publikacja zawiera propozycje gier matematycznych, zabaw ruchowych, zadań z wyobraźnią, zagadek liczbowych i łamigłówek przydatnych w uczeniu matematyki w niekonwencjonalny sposób.

Profilaktyczno - terapeutyczne

   

Uniwersytet dla rodziców uczniów klas I. Jak pomóc własnemu dziecku w osiąganiu sukcesów

Autor: Praca zbiorowa pod red. J. Tarnowskiej

Treść: Publikacja zawiera pięć propozycji pracy z rodzicami uczniów klas I i dwie, które mogą być także wykorzystane na spotkaniach z rodzicami dzieci nieco starszych.
 

 

1. Seria: Podróże po świecie. W sportowym kalejdoskopie. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: B. Kotulska, M. Polasińska, J. Wosianek

Treść: Przewodniki Podróże po świecie adresowane są do nauczycieli klas I – III, ale mogą z nich korzystać również nauczyciele klas IV – VI. Zawarte w nich gry i zabawy mają różne stopnie trudności i pomogą nauczycielom uatrakcyjniać zajęcia.
   

2. Seria: Podróże po świecie. Kulinarna wyprawa. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: B. Kotulska, M. Polasińska, J. Wosianek

Treść: Publikacja ta jest przewodnikiem kulinarnym „po stołach świata”. Dzieci „odwiedzają” różne kraje i poznają charakterystyczne dla nich potrawy. Prezentowane gry i zabawy łączą ze sobą funkcje dydaktyczne i wychowawcze. Publikacja składa się z dwóch części: dla uczniów i dla nauczycieli.
  3. Seria: Podróże po świecie. Budowle świata. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: Anna Dryszel, Anna Kołodziej


Treść: Dzieci poznają znane budowle na świecie. Zapoznają się z pracą budowniczych i architektów. Mogą także zdobyć sprawność „Przewodnik”, prezentując swoje wiadomości i umiejętności poprzez wykonanie określonych zadań.

 

Wychowanie przedszkolne

 
Teatralne szlaki Europy. Program edukacji teatralnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Autor: Barbara Kwas 

Treść: Program edukacji teatralnej Teatralne szlaki Europy jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cykl warsztatów składający się na program obejmuje interaktywną wędrówkę po wybranych krajach europejskich: Grecji, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czechach, Portugalii i Polsce.

Inne

Talizmany Twardowskiego. Analiza i interpretacja utworów poetyckich 

Autor: Urszula Wykurz

Treść:

Publikacja adresowana do nauczycieli języka polskiego uczących w klasach VII – VIII szkoły podstawowej. Zawiera propozycje metodyczne, które służą doskonaleniu umiejętności analizy i interpretacji utworów poetyckich. Poradnik składa się z sześciu części. Każda z nich opracowana została według przyjętego wzoru: opis zadań, ćwiczenia, komentarz. Uczeń rozwiązuje karty pracy, diagramy i szarady anagramowe, tworzy mapy myśli, zwiedza Półwysep Przenośni, analizuje apostrofy, jest badaczem, detektywem, redaktorem i mówcą.

 

Ziemia naszym wspólnym domem

Autor: Praca zbiorowa pod red. L. Soidy

Treść: Publikacja jest zbiorem pytań z konkursu dla uczniów szkół podstawowych z zakresu nauk przyrodniczych Ziemia naszym wspólnym domem. Zbiór ten może być bogatym źródłem pomysłów i inspiracji w pracy dydaktycznej, zwłaszcza na zajęciach dodatkowych, takich jak praca z uczniem zdolnym czy na kółku przyrodniczym lub ekologicznym.

  III Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione. Szkoły podstawowe

Autorzy: Praca zbiorowa

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.
  III Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione. Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Autorzy: Praca zbiorowa

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.
 

IV Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz lekcji języka polskiego – szkoły podstawowe

Autor: Praca zbiorowa

Treść: Prezentowany zbiór zawiera scenariusze nagrodzone w IV Wojewódzkim Konkursie na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.

 

Pierwsza pomoc i podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Autor: Adrian Uciński

Treść: Publikacja zawiera m.in.: prawne aspekty niesienia pomocy; podstawowe techniki ratownicze; postępowanie w szczególnych sytuacjach.

Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli