Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

Zakres tematyczny

Prowadzący

Innowacyjny nauczyciel – innowacyjne przedszkole

Dorota Kozioł-Żurawska

− doradca metodyczny

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu

Edukacja poza murami przedszkola. Wykorzystanie potencjału środowiska do wzbogacenia zajęć dydaktycznych

Organizacja zajęć wspierających rozwój dziecka o SPE, dziecka z WWR, w trakcie bieżącej pracy

Elementy arteterapii w edukacji przedszkolnej

Dziecko i książka. Wprowadzenie przedszkolaka w świat literatury. Jak zachęcić przedszkolaka do zgłębiania tajemnic literatury? Wykorzystanie idei M. Swędrowskiej w praktyce nauczyciela

Wioleta Mueller-Konieczny

− doradca metodyczny

Edukacja matematyczna w przedszkolu

Flashcards in action − zabawy językowe przedszkolaka

Rozwijanie kompetencji kluczowych:

  • w edukacji wczesnoszkolnej
  • w przedszkolu

Elżbieta Brol

Bezpieczny TIK w pracy nauczyciela:

  • edukacji wczesnoszkolnej
  • przedszkola

Rozwijanie myślenia krytycznego:

  • w przedszkolu
  • w edukacji wczesnoszkolnej

Rozwój emocjonalny małego dziecka − elementy TUS

Edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej

Ekspert zewnętrzny

− trener

Pozytywna dyscyplina w przedszkolu

Edukacja matematyczna w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ekspert zewnętrzny

− pracownik UŚ