Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

 

Wychowanie przedszkolne

 • Kompetencje kluczowe a podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 • Preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym
 • Praca z dzieckiem zdolnym − wspieranie zainteresowań, uzdol-nień i talentów u dzieci przedszkolnych

Zabawy z kodowaniem w wychowaniu przedszkolnym

Edukacja matematyczna

 • zabawy matematyczne
 • elementy liczenia
 • muzyczna matematyka
 • najważniejsze aspekty edukacji matematycznej w przedszkolu

Edukacja muzyczno-plastyczna

Edukacja muzyczno-plastyczna:

 • Edukacja muzyczna − metodyka w praktyce
 • Edukacja plastyczna − metodyka w praktyce
 • Zdolny, kreatywny przedszkolak − zabawy  z elementami plastyki  i muzyki

Zabawy przedszkolaków na cztery pory roku:

 • Jesienne, zimowe, wiosenne, letnie zabawy przedszkolaków − inspiracje muzyczno-plastyczne. 

Edukacja muzyczno-ruchowa

 • Muzyka, którą widać, słyszeć i czuć. Zabawy sensoryczne  i opowieści  dźwiękowe i ruchowe
 • Rok przedszkolny z instrumentarium C. Orffa
 • Fiku-miku Mały Smyku – zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe dla  przedszkolaków
 • Zabawy taneczne w edukacji przedszkolnej.
 • Metoda opowieści ruchowej

Edukacja językowa

 • Metodyka edukacji językowej w pracy z dzieckiem przedszkolnym
 • Literatura dziecięca, muzyka i ruch w nauczaniu języka obcego w przedszkolu

Edukacja regionalna

 • Ludowa piosenka i taniec
 • Zabawy ludowe, plastyczne, muzyczne i obrzędy Wielkanocy
 • Zabawy ludowe, plastyczne, muzyczne i obrzędy Bożego Narodzenia

Edukacja zdrowotna

 • Promowanie zdrowego żywienia w placówce przedszkolnej
 • Sprawność fizyczna dzieci − bezpieczne zabawy ruchowe i rytmiczne przy muzyce metodą W. Sherborne i R. Labana

Gotowość do nauki czytania i pisania

 • Zabawy i ćwiczenia aktywizujące dzieci do nauki czytania i pisania
 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w przedszkolu w dążeniu do osiągnięcia gotowości do pisania i czytania
 • Edukacja przez ruch − ćwiczenia przygotowujące do pisania

Metody pracy w przedszkolu

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w przedszkolu z elementami wspierającymi wielokierunkową aktywność w dążeniu do osiągnięcia dojrzałości szkolnej − cz. I i cz. II.
 • Metoda Marii Montessori w praktyce przedszkolnej:
 • Pojęcie ciszy i samodzielność dzieci w wieku przedszkolnym

  −   Edukacja językowa – cz. I i cz. II

  −   Edukacja matematyczna – cz I i cz. II

 • Metoda projektów w praktyce przedszkolnej
 • Czasoprzestrzeń – energia − siła − wprowadzenie do metody Rudolfa  Labana
 
 

 

Szkolenia prowadzą konsultanci RODN “WOM” w Katowicach oraz specjaliści zewnętrzni.