Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Szkolenia dotyczące wymagań egzaminacyjnych

Szkolenia dotyczące wymagań egzaminacyjnych

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji i Nauki  podjął decyzję o wyznaczeniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:  pkt. 6. “Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021”.

W efekcie w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostały zmiany dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021 r. Więcej informacji:https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnymEgzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów.  

W związku z tym Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach planuje realizację cyklu szkoleń  dla nauczycieli przedmiotów objętych tymi egzaminami. Zajęcia poprowadzą  konsultanci RODN “WOM” w Katowicach oraz doradcy metodyczni na podstawie szkoleń i materiałów Ośrodka Rozwoju Edukacji na wniosek MEiN. Szkolenia odbywać się będą w trakcie ferii zimowych oraz po ich zakończeniu.

Poniższa tabela będzie na bieżąco uzupełniana o nowe pozycje i kolejne terminy.

Nazwa Data
rozpoczecia
Prowadzący Szczegóły i Zapisy
Zmiany w egzaminach 2021