Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Szkolenia dotyczące wymagań egzaminacyjnych

Szkolenia dotyczące wymagań egzaminacyjnych

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji i Nauki  podjął decyzję o wyznaczeniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:  pkt. 6. “Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021”.

W efekcie w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostały zmiany dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021 r. Więcej informacji:https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnymEgzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów.  

W związku z tym Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach planuje realizację cyklu szkoleń  dla nauczycieli przedmiotów objętych tymi egzaminami. Zajęcia poprowadzą  konsultanci RODN “WOM” w Katowicach oraz doradcy metodyczni na podstawie szkoleń i materiałów Ośrodka Rozwoju Edukacji na wniosek MEiN. Szkolenia odbywać się będą w trakcie ferii zimowych oraz po ich zakończeniu.

Poniższa tabela będzie na bieżąco uzupełniana o nowe pozycje i kolejne terminy.

Nazwa Data
rozpoczecia
Szczegóły i Zapisy
Zmiany w egzaminach 2021
Język polski - zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 22.01.2021
godz. 14:00
Brak miejsc
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 22.01.2021
godz. 14:30
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 3)
Język polski - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 22.01.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Zmiany w egzaminie maturalnym z biologii w roku 2021 25.01.2021
godz. 13:15
Brak miejsc
Geografia - zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 25.01.2021
godz. 14:30
Brak miejsc
Język polski - zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 25.01.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021 25.01.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Język polski - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 Gr. V 25.01.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Historia sztuki -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021 25.01.2021
godz. 15:00
Zapisz się!
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 25.01.2021
godz. 16:00
Brak miejsc
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z historii w roku szkolnym 2020/2021. 26.01.2021
godz. 14:00
Brak miejsc
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego w roku 2021 26.01.2021
godz. 14:30
Brak miejsc
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 26.01.2021
godz. 14:30
Brak miejsc
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021 26.01.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Język polski - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 Gr. VI 26.01.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021 26.01.2021
godz. 15:30
Brak miejsc
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 27.01.2021
godz. 16:00
Brak miejsc
Informatyka - zmiany w egzaminie maturalnym 2021 27.01.2021
godz. 17:30
Zapisz się!
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego. Matura 2021 28.01.2021
godz. 14:30
Brak miejsc
Język polski - zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 28.01.2021
godz. 15:00
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 1)
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 28.01.2021
godz. 16:00
Brak miejsc
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021 28.01.2021
godz. 16:30
Brak miejsc
Geografia - zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 29.01.2021
godz. 14:00
Brak miejsc
Język polski - zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 29.01.2021
godz. 14:00
Zapisz się!
Zmiany w egzaminie maturalnym z biologii w roku 2021 29.01.2021
godz. 14:30
Zapisz się!
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku 2021 29.01.2021
godz. 15:30
Brak miejsc
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 29.01.2021
godz. 16:00
Brak miejsc
Język polski - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 Gr. VII 01.02.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Matematyka - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021 01.02.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021 01.02.2021
godz. 15:30
Zapisz się!
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 01.02.2021
godz. 16:00
Brak miejsc
WOS. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie . MATURA 2021 01.02.2021
godz. 16:00
Brak miejsc
Geografia - zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 02.02.2021
godz. 14:00
Brak miejsc
Język polski - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 Gr. VIII 02.02.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 02.02.2021
godz. 16:00
Brak miejsc
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego. Matura 2021 03.02.2021
godz. 14:30
Zapisz się!
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021 03.02.2021
godz. 15:30
Brak miejsc
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 03.02.2021
godz. 16:00
Brak miejsc
WOS. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie . MATURA 2021 03.02.2021
godz. 16:00
Zapisz się!
Matematyka - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021 03.02.2021
godz. 16:30
Brak miejsc
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego w roku 2021 04.02.2021
godz. 14:30
Zapisz się!
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 04.02.2021
godz. 16:00
Brak miejsc
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 05.02.2021
godz. 14:30
Brak miejsc
Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 08.02.2021
godz. 14:30
Brak miejsc
Język polski - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 Gr. IX 08.02.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Geografia - zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 10.02.2021
godz. 13:15
Zapisz się!