Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> DIAGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE EDUKACJI ZDALNEJ

DIAGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE EDUKACJI ZDALNEJ

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach planuje w 2021 roku realizację  projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, współfinansowanego ze środków unijnych, pn:

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcie nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach wszystkich typów przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. 

Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje szkolenia  oraz  wsparcie konsultacyjno-doradcze. W ramach projektu realizować będziemy pakiet składający się z 5 tematów szkoleniowych.

Zgodnie z założeniami projektu, tematy obowiązkowe to:

 1. Metodyka edukacji zdalnej – 5 godzin
 2. Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5 godzin

Trzy kolejne realizowane będą z uwzględnieniem wyników ankiety badającej potrzeby 
w zakresie edukacji zdalnej.

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5 godzin
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – 7 godzin
 3. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej – 5 godzin
 4. Narzędzia edukacji zdalnej – 4 godziny
 5. MS Teams – 5 godzin
 6. Zoom – 5 godzin
 7. Google Meet – 5 godzin
 8. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych – 3  godziny
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej – 2 godziny
 10. Prawne aspekty edukacji zdalnej – 2 godziny 

Szkolenia odbywać się będą w przeważającej mierze on-line, a rozpoczęcie ich realizacji zaplanowane jest na marzec 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie oraz wypełnienia ANKIETY, która pozwoli dostosować ofertę do Państwa potrzeb.