Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Małgorzata Łukaszewska

Numer telefonu: 32 259 98 48 wew: 212
Numer sali: 94

email: mlukaszewska@womkat.edu.pl

  • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
  • Praca pedagogiczna – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca metodyczny, dyrektor szkoły.
  • Promotor zmian w obszarze kształcenia zawodowego.
  • Ekspert kształcenia modułowego, trener i moderator programów edukacyjnych realizowanych przez KOWEZiU, ORE, CKE. 
  • Autorka wielu recenzji, opracowań, scenariuszy szkoleń z zakresu edukacji zawodowej. 
  • Organizator różnorakich form doskonalenia nauczycieli z zakresu edukacji zawodowej.
  • Egzaminator OKE w Jaworznie do przeprowadzenia egzaminu zawodowego.
  • Autorka Europass Certificate Supplement, ekspert do opracowania standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych.
  • Ekspert wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

 

 

Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli