Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Barbara Ziółkowska

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 224
Numer sali: 58

email: zb@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel dyplomowany, konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych RODN „WOM” Katowice
 • Wieloletni pracownik Uniwersytetu Śl. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Katedry Fizjologia Człowieka i Zwierząt.
 • Prowadziła/prowadzi działalność dydaktyczną na licznych uczelniach:
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska U. Śl. W Katowicach ,
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii U.Śl,
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu , Kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne
 • Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach (filia) WSP TWP w Warszawie - Wyższa Szkoła Bankowa –wykłady na kierunkach: Logopedia, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Terapia pedagogiczna
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Kierunek Ratownictwo Medyczne
 • Kurs kwalifikacyjny „Przyroda”
 • Kurs kwalifikacyjny „Wychowanie do życia w rodzinie
 • Kurs kwalifikacyjny „Pedagogika lecznicza”
 • Kurs kwalifikacyjny „Pedagogiczno- metodyczny z języka angielskiego”
 • Autorka 34 publikacji naukowych
 • Koordynator współpracy doradców metodycznych z RODN „WOM” w Katowicach
 • Ukończone kursy:
 • Kurs kwalifikacyjny – pedagogika przedmiotów ogólnych,
 • Kurs kwalifikacyjny- przygotowujący do pracy edukatorskiej
 • Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika przygotowujący do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo
 • Kurs doskonalący - Andragogika

Organizowane szkolenia:
1. Aby nauka nie była zamkniętą twierdzą - nauczanie przez działanie
2. Metoda badawcza na lekcjach biologii i przyrody
3. Niezbędnik nauczyciela, czyli jak przygotować swój warsztat pracy
4. Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja i bulimia
5. Praca z dzieckiem z niedosłuchem centralnym
6. Andragogika
7. Aby na zajęciach nie wiało nudą - nowe i znane formy aktywizowania uczniów
8. Zajęcia poza salą lekcyjną
9. Kilka słów o dydaktyce na lekcjach biologii i przyrody
10. Fizjologia rozwojowa - układ nerwowy, wady postawy
11. Uczeń z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchu
12. Elementy terapii behawioralnej
13. Fizjologia rozwojowa - układ nerwowy
14. Fizjologia rozwojowa - układ pokarmowy, zaburzenia odżywiania
15. Fizjologia rozwojowa - układ hormonalny
16. Emisja głosu i technika mówienia
17. Logorytmika i emisja głosu
18. Neurofizjologia w pracy psychologa i pedagoga. Praca mózgu a neurotransmitery
19. Neurofizjologia w pracy psychologa i pedagoga. Proces zapamiętywania/uczenia się
20. Metody pracy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Metoda projektu na lekcjach biologii i przyrody
21. Metody pracy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Obserwacja, doświadczenie, eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczy
22. Metody pracy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Obserwacja, doświadczenie, eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczy
23. Dziecko z dyspraksją w szkole 
24. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku z afazją w szkole i przedszkolu
25. Uczeń z zaburzeniami zachowania zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole i przedszkolu
26. Elementy terapii behawioralnej
27. Wykorzystanie psychomotoryki w pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole specjalnej
28. Wykorzystanie psychomotoryki w pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole specjalnej
29. Uczeń z z zaburzeniami zachowania zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole i przedszkolu
30. Terapia behawioralna - praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem autystycznym
31. Zastosowanie technologii informacyjnych na lekcjach matematyki. Aplikacja Kahoot
32. Neurofizjologia procesu uczenia się
33. Niechęć do szkoły. Stres, depresja, próby samobójcze - strategie przeciwdziałania
34. QR kody, czyli „magiczne kwadraciki” w edukacji.

 

 

Zaplanowane wydarzenia
Nazwa Data
Elementy terapii behawioralnej od: 09.04.2020 godz. 15:15
do: 09.04.2020 godz. 19:00
Więcej >
Aby nauka nie była zamkniętą twierdzą - szkolenie dla nauczycieli fizyki, chemii i biologii od: 20.04.2020 godz. 15:00
do: 20.04.2020 godz. 19:00
Więcej >
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych od: 11.05.2020 godz. 15:00
do: 11.05.2020 godz. 19:00
Więcej >
Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli