Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Doradcy nabór

Doradcy nabór

Więcej informacji>>

Zasady zatrudnienia i zadania nauczyciela-doradcy metodycznego,

 zatrudnionego w RODN „WOM” w Katowicach

 

  1. Wymiar zatrudnienia: do połowy etatu (w szczególnych przypadkach, gdy zatrudnienie w szkole jest poniżej etatu, wymiar zatrudnienia w RODN „WOM” może być większy).
  2. Pensum dydaktyczne zgodnie z art. 42.3 ( w ramach połowy etatu):
  • nauczyciele przedmiotowi: 9 godzin dydaktycznych,
  • nauczyciele przedszkoli, pracujących z grupami dzieci 6-letnich: 11 godzin.
  1. Urlop wypoczynkowy: 35 dni.

 

Nauczyciel-doradca metodyczny w ramach pensum realizuje zadania przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji (2 godziny tygodniowo);

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych (4 godziny  tygodniowo);

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli  (1 godzina  tygodniowo);

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (2 godziny tygodniowo).