Jesteś tutaj: Strona główna > Harmonogram szkoleń na najbliższe 30 dni

Harmonogram szkoleń na najbliższe 30 dni

Nazwa Termin
Awans zawodowy-jak z sukcesem uzyskać kolejne stopnie Data: 03.04.2020
godzina:
15:00 - 13:10
Więcej >
Szkolenie on-line-Brydż sportowy w szkole Data: 03.04.2020
godzina:
15:00 - 15:00
Więcej >
KLUB LIDERA (8 spotkanie) Data: 06.04.2020
godzina:
10:00 - 13:00
Więcej >
Metody i techniki skutecznego uczenia się Data: 08.04.2020
godzina:
12:00 - 15:30
Więcej >
Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Data: 10.04.2020
godzina:
14:00 - 19:00
Więcej >
Alternatywne formy komunikacji z dzieckiem Data: 15.04.2020
godzina:
15:00 - 19:00
Więcej >
Konstruowanie programów nauczania zawodu Data: 16.04.2020
godzina:
15:00 - 19:00
Więcej >
Kompetencje kluczowe w edukacji Data: 16.04.2020
godzina:
15:00 - 18:45
Więcej >
Scratch Junior - nauka programowania Data: 17.04.2020
godzina:
15:00 - 19:00
Więcej >
Brydż sportowy - sieć nauczycieli- III spotkanie Data: 17.04.2020
godzina:
15:00 - 18:00
Więcej >
Narzędzia i zasoby Internetu w nauczaniu języka angielskiego Data: 17.04.2020
godzina:
16:00 - 19:00
Więcej >
Profilaktyka uzależnień Data: 20.04.2020
godzina:
15:00 - 19:00
Więcej >
Zaburzenia odżywiania - anoreksja, bulimia i inne Data: 20.04.2020
godzina:
15:00 - 19:00
Więcej >
Aby nauka nie była zamkniętą twierdzą - szkolenie dla nauczycieli fizyki, chemii i biologii Data: 20.04.2020
godzina:
15:00 - 19:00
Więcej >
Office 365 - szkoła w chmurze Data: 20.04.2020
godzina:
15:00 - 19:00
Więcej >
Budowanie narzędzi do ewaluacji programów nauczania zawodu Data: 21.04.2020
godzina:
15:00 - 19:00
Więcej >
Zajęcia muzyczno-rytmiczne rozwijające kreatywność pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Data: 21.04.2020
godzina:
15:00 - 19:00
Więcej >
Wiedza, umiejętności, postawy w procesie uczenia się Data: 22.04.2020
godzina:
15:15 - 19:00
Więcej >
Kommunikation auf dem Niveau A1 – Tricks und Tipps für den Schulalltag Data: 24.04.2020
godzina:
15:00 - 18:15
Więcej >
Ruch służbowy w szkołach Data: 27.04.2020
godzina:
12:00 - 15:00
Więcej >
Publiczne szkoły dla dorosłych, branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne - planowanie procesu dydaktycznego. Data: 29.04.2020
godzina:
15:00 - 16:30
Więcej >
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w publicznych szkołach dla dorosłych i szkołach policealnych Data: 29.04.2020
godzina:
16:30 - 18:45
Więcej >