Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Klub Kreatywnego Bibliotekarza

Klub Kreatywnego Bibliotekarza

 
 

Uwaga!

                 Kurs nie rozpocznie się w zaplanowanym terminie.

        Powiadomimy Państwa o nowym terminie rozpoczęcia kursu.

 

Zaproszenie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy do udziału w kursie doskonalącym pt.:

Biblioterapia w szkole - I i II stopień

 

Terminy spotkań:

 • 30.03.2020 r. (poniedziałek), w godz. 14.30 - 19.00
 • 06.04.2020 r. (poniedziałek), w godz. 14.30 - 19.00
 • 20.04.2020 r. (poniedziałek), w godz. 14.30 - 19.00
 • 27.04.2020 r. (poniedziałek), w godz. 14.30 - 19.00
 • 18.05.2020 r. (poniedziałek), w godz. 14.30 - 19.45
 • 28.05.2020 r. (czwartek), w godz. 15.00 - 18.45 - konsultacje on-line
 • 01.06.2020 r. (poniedziałek), w godz. 14.30 - 19.45
 • 08.06.2020 r. (poniedziałek), w godz. 14.30 - 19.45

Liczba godzin: 50

Adresat szkolenia: nauczyciele bibliotekarze, języka polskiego we wszystkich typach szkół, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz nauczyciele zainteresowani tematyką.

Zakres tematyczny: Psychologiczne podstawy biblioterapii, terapeutyczna funkcja literatury. Metody i techniki stosowane w biblioterapii. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Konstruowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem modeli biblioterapeutycznych. Metody stymulacji pamięci i szybkiego czytania.

Prowadząca szkolenie: dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

ZAPISZ SIĘ>>


 

 

Zaproszenie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych
na czwarte spotkanie w ramach sieci współpracy i doskonalenia:

Czytanie i programowanie - sieć nauczycieli bibliotekarzy

12 maja 2020 r. (wtorek), w godz. 15.00 – 18.00


Miejsce: RODN „WOM” w Katowicach, ul. Wyszyńskiego 7.

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych.

Tematyka spotkań:  Programowanie bez użycia komputera – kodowanie na macie. Wykorzystanie planszowych gier edukacyjnych do rozwijanie myślenia algorytmicznego. Projektowanie własnych gier planszowych. Przykładowe aplikacje internetowe rozwijające myślenie algorytmiczne. Wymiana dobrych praktyk.

Terminy spotkań:

 1. 29.10.2019 w godz. 15.00 – 18.00
 2. 03.12.2019 w godz. 15.00 – 18.00
 3. 04.02.2020 w godz. 15.00 – 18.00
 4. 03.03.2020 w godz. 15.00 – 18.00
 5. 12.05.2020 w godz. 15.00 – 18.00


Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie po zakończeniu cyklu spotkań.

 

 ===================================================================================

Dodatkowych informacji udziela:
Aldona Ferdyn
tel. 32 203 59 67 w. 201
email: aferdyn@womkat.edu.pl