Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Polecamy

Polecamy

PROJEKT ŚLĄSKIE. Inwestujemy w talenty – III edycja

PROJEKT

ŚLĄSKIE. Inwestujemy w talenty – III edycja  
realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął w czerwcu 2017r. realizację  kolejnego etapu projektu -

-Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja

Celem projektu jest wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów z  przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, języków obcych  oraz informatycznych, którzy mieszkają na terenie województwa śląskiego.

Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), w tym liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych pierwszego stopnia.

W ramach projektu, wsparcie stypendialne w roku szkolnym 2017/2018 ma zostać przyznane 600 uczniom i uczennicom.

Zachęcamy szkoły do zapoznania uczniów z projektem oraz do zgłaszania uzdolnionych uczniów do stypendium w ramach projektu.

Szczegółowe informacje w załączonej prezentacji oraz na stronie – www.efs-stypendia.slaskie.pl

Kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Fundacja Dialog-Pheniben zapraszają nauczycieli i nauczycielki ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na wyjątkowy kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole. Dostępne jest tylko 20 miejsc! Więcej informacji oraz ankieta rekrutacyjna online na http://ajcf.pl/akademia/.

Projekt "Tworzenie programów nauczania"
Lista plików:
Poznaj moc oszczędzania w SKO

Elektroniczne konto dla ucznia i pierwszy w Polsce serwis bankowości internetowej dla dzieci na dobre zagościły w nowej ofercie Szkolnych Kas Oszczędności. Dzięki  praktycznej edukacji finansowej najmłodsi uczniowie w przyszłości będą mogli w przemyślany sposób  zarządzać swoimi finansami osobistymi. 


Szkolne Kasy Oszczędności to najstarszy i największy w Polsce program edukacji finansowej. Jego nowa odsłona dedykowana jest uczniom od 6 do 13 roku życia. SKO PKO Banku Polskiego jako jedyne uczy dzieci oszczędzania w praktyce za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej dla dzieci – www.sko.pkobp.pl  Teraz uczniowie otrzymują swoje pierwsze bezpieczne konto bankowe i specjalnie dla nich stworzony serwis internetowy SKO, a także legitymację SKO, stworzoną na wzór karty płatniczej. 

Jakie korzyści odniesie dziecko dzięki udziałowi w programie? Przede wszystkim wyrobi w sobie nawyk świadomego oszczędzania nawet małych kwot, nauczy się zarządzać swoim minibudżetem, nabędzie praktycznych umiejętności, jak korzystać z konta bankowego. 

Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej jest bardzo ważne we współczesnym świecie, ponieważ coraz częściej będziemy dokonywać płatności za zakupy bezgotówkowo, na przykład dokonując przelewów w internecie ze swojego konta. Edukację w tym zakresie dla dzieci do 13. roku życia w praktyce jako jedyny zapewnia serwis internetowy SKO. Każde dziecko, które uczestniczy w programie SKO, może dzięki niemu nauczyć się, w jaki sposób łatwo i szybko można zarządzać swoimi oszczędnościami. Serwis jest też przyjazny dla młodych użytkowników, którzy mogą dostosować jego wygląd do swojego wieku i gustu. Możliwe jest także zakładanie wirtualnych skarbonek (co pomaga w zrozumieniu celowego oszczędzania) oraz zdobywanie odznak (które mobilizują do oszczędzania). 

Konto na „5“ dostępne w ramach SKO jest:

 • bezpieczne – możliwość wypłaty pieniędzy z konta jest jedynie przez rodziców lub za pośrednictwem nauczyciela,
 • bezpłatne – z założeniem i prowadzeniem konta nie wiążą się żadne dodatkowe koszty,
 • bezkonkurencyjne – jest to pierwszy serwis tego rodzaju w Polsce i unikalny projekt o tym charakterze w skali Europy,
 • bardzo dobrze oprocentowane – 5% w skali roku do 2500 zł oraz 2% od nadwyżki ponad 2500 zł


Od kwoty naliczonych odsetek pobierany jest podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko potrafiło oszczędzać, wypełnij formularz na stronie https://www.pkobp.pl/lpk/promocja-sko-id01/ i zgłoś szkołę swojego dziecka do udziału w programie oszczędzania SKO. 

Wejdź na stronę www.sko.pkobp.pl i... pozwól dzieciom odkryć moc oszczędzania! Oszczędzanie z SKO zaprocentuje w przyszłości! 

Więcej informacji: 

PKO Bank Polski - mailing@pkobp.pl 

Bezpłatne projekty edukacyjne Fundacji Uniwersytet Dzieci na rok szkolny 2019/2020

Trwają zapisy do projektów edukacyjnych tworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekty zawierają gotowe scenariusze lekcji, filmy oraz materiały do wykorzystania w trakcie zajęć.

Każdy z nauczycieli, biorący udział w projekcie, otrzymuje dostęp nie tylko do bezpłatnych pomocy dydaktycznych, ale także zestaw nagród m.in: tabliczki oraz indeksy dla uczniów, certyfikat dla nauczyciela oraz list do dyrekcji informujący o jego udziale w projekcie.

Program Uniwersytet Dzieci w Klasie został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Wszelkie informacje na temat projektów edukacyjnych są dostępne pod tym adresem: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/projekty 
 
ORE zaprasza - Kontrola zarządcza w praktyce - baza pytań i odpowiedzi

Szanowni Państwo, 

  
Wydział Rozwoju Szkół i Placówek ORE rozpoczął realizację zadania - Kontrola zarządcza w praktyce - baza najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, którego celem jest wsparcie kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych w budowaniu i wdrażaniu systemów kontroli zarządczej w kierowanych przez siebie jednostkach. 
W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowana baza najczęściej zadawanych pytań, dotycząca praktycznych aspektów sprawowania kontroli zarządczej. 
  
Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych mają możliwość zadawania pytań poprzez zamieszczony na stronach ORE formularz. 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zostaną opublikowane. 
  
Informacji o projekcie wraz z linkiem do formularza „Zadaj pytanie" dostępne są pod adresem: 
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=section&lavout=blog&id=32<e%20mid=1610 
  
Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie ORE w zakładce Wydziału Rozwoju Szkół i Placówek. 

W razie pytań prosimy kontaktować się z Panią Bogusławą Kalinowską, e-mail: boquslawa.kalinowska@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 31 

Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie zaprasza!
Lista plików:
Bezpłatna możliwość wykorzystania produktów wytworzonych w ramach projektu „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY”


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizująca projekt „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY” zaprasza do bezpłatnego korzystania z produktów wytworzonych w ramach projektu. 

Projekt „Przedsiębiorcze szkoły” zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu powstały: 2 gry symulacyjne do wykorzystania na przedmiotach podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce, 10 kursów e-learning pokrywających całość nowej podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz 150 scenariuszy lekcji. Innowacyjny program nauczania jest wdrażany 
w 30 szkołach ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego i małopolskiego. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. 

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych innowacyjnymi produktami zapraszamy do udziału w spotkaniach on-line, w trakcie których zaprezentowane zostaną narzędzia i możliwości ich wykorzystywania. Chętnych prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres: atomaka@wsiz.rzeszow.pl 

Projekt jest realizowany na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, numer umowy UDA.POKL.03.03.04-00-079/10-00. 

Szczegóły na stronie : www.przedsiebiorczeszkoly.pl 

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze Szkoły” 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. 243 
tel. 17 866 11 21 e-mail: mlatocha@wsiz.rzeszow.pl Małgorzata Latocha, Sekretarz

NIE ODWRACAJ WZROKU! - ZJAWISKO HANDLU LUDŹMI

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi - 8747 połączeń telefonicznych, średnio 24 rozmowy dziennie z osobami potrzebującymi pomocy bądź pragnącymi uzyskać informacje i porady, 2637 konsultacji, 207 osób, korzystających z całodobowego telefonu zaufania oraz schroniska dla pokrzywdzonych, pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej, 2/3 beneficjentów - kobiety (dane za 2014 r.)


istotna grupa ryzyka stania się ofiarą handlu ludźmi - młodzież szkolna i akademicka


handel ludźmi - werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów.
instytucje prowadzące działania zapobiegające i zwalczające handel ludźmi, świadczące pomoc ofiarom (Krajowy Plan Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 przyjęty przez Radę Ministrów)

 • Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - główny koordynator polityki państwowej wobec handlu ludźmi
 • Policja, Prokuratura, Straż Graniczna
 • Wojewódzkie Zespoły do Walki z Handlem Ludźmi
 • Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi
 • organizacje pozarządowe

działania w woj. śląskim

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach:

 • strona internetowa poświęcona problematyce handlu ludźmi w ramach serwisu internetowego ŚUW –handelludzmi.slask.eu
 • zakładka „Bezpieczne wyjazdy”
 • przyjmowanie interwencji (całodobowo), przekazywanie spraw interwencyjnych do właściwych podmiotów
 • organizacja spotkań informacyjnych, poświęconych problematyce handlu ludźmi

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - prelekcje dla młodzieży w szkołach na terenie województwa śląskiego
Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja konferencji, kampanii, publikacje na stronie internetowej
publikacje krajowe: http://www.handelludzmi.eu
infolinia dla ofiar handlu ludźmi - policyjna tel. 664 974 934, Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi tel. 22 628 01 20 (całodobowo)

Lista plików: