Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Polecamy

Polecamy

PROJEKT ŚLĄSKIE. Inwestujemy w talenty – III edycja

PROJEKT

ŚLĄSKIE. Inwestujemy w talenty – III edycja  
realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął w czerwcu 2017r. realizację  kolejnego etapu projektu -

-Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja

Celem projektu jest wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów z  przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, języków obcych  oraz informatycznych, którzy mieszkają na terenie województwa śląskiego.

Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), w tym liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych pierwszego stopnia.

W ramach projektu, wsparcie stypendialne w roku szkolnym 2017/2018 ma zostać przyznane 600 uczniom i uczennicom.

Zachęcamy szkoły do zapoznania uczniów z projektem oraz do zgłaszania uzdolnionych uczniów do stypendium w ramach projektu.

Szczegółowe informacje w załączonej prezentacji oraz na stronie – www.efs-stypendia.slaskie.pl

Kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Fundacja Dialog-Pheniben zapraszają nauczycieli i nauczycielki ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na wyjątkowy kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole. Dostępne jest tylko 20 miejsc! Więcej informacji oraz ankieta rekrutacyjna online na http://ajcf.pl/akademia/.

Projekt "Tworzenie programów nauczania"
Lista plików:
Poznaj moc oszczędzania w SKO

Elektroniczne konto dla ucznia i pierwszy w Polsce serwis bankowości internetowej dla dzieci na dobre zagościły w nowej ofercie Szkolnych Kas Oszczędności. Dzięki  praktycznej edukacji finansowej najmłodsi uczniowie w przyszłości będą mogli w przemyślany sposób  zarządzać swoimi finansami osobistymi. 


Szkolne Kasy Oszczędności to najstarszy i największy w Polsce program edukacji finansowej. Jego nowa odsłona dedykowana jest uczniom od 6 do 13 roku życia. SKO PKO Banku Polskiego jako jedyne uczy dzieci oszczędzania w praktyce za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej dla dzieci – www.sko.pkobp.pl  Teraz uczniowie otrzymują swoje pierwsze bezpieczne konto bankowe i specjalnie dla nich stworzony serwis internetowy SKO, a także legitymację SKO, stworzoną na wzór karty płatniczej. 

Jakie korzyści odniesie dziecko dzięki udziałowi w programie? Przede wszystkim wyrobi w sobie nawyk świadomego oszczędzania nawet małych kwot, nauczy się zarządzać swoim minibudżetem, nabędzie praktycznych umiejętności, jak korzystać z konta bankowego. 

Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej jest bardzo ważne we współczesnym świecie, ponieważ coraz częściej będziemy dokonywać płatności za zakupy bezgotówkowo, na przykład dokonując przelewów w internecie ze swojego konta. Edukację w tym zakresie dla dzieci do 13. roku życia w praktyce jako jedyny zapewnia serwis internetowy SKO. Każde dziecko, które uczestniczy w programie SKO, może dzięki niemu nauczyć się, w jaki sposób łatwo i szybko można zarządzać swoimi oszczędnościami. Serwis jest też przyjazny dla młodych użytkowników, którzy mogą dostosować jego wygląd do swojego wieku i gustu. Możliwe jest także zakładanie wirtualnych skarbonek (co pomaga w zrozumieniu celowego oszczędzania) oraz zdobywanie odznak (które mobilizują do oszczędzania). 

Konto na „5“ dostępne w ramach SKO jest:

  • bezpieczne – możliwość wypłaty pieniędzy z konta jest jedynie przez rodziców lub za pośrednictwem nauczyciela,
  • bezpłatne – z założeniem i prowadzeniem konta nie wiążą się żadne dodatkowe koszty,
  • bezkonkurencyjne – jest to pierwszy serwis tego rodzaju w Polsce i unikalny projekt o tym charakterze w skali Europy,
  • bardzo dobrze oprocentowane – 5% w skali roku do 2500 zł oraz 2% od nadwyżki ponad 2500 zł


Od kwoty naliczonych odsetek pobierany jest podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko potrafiło oszczędzać, wypełnij formularz na stronie https://www.pkobp.pl/lpk/promocja-sko-id01/ i zgłoś szkołę swojego dziecka do udziału w programie oszczędzania SKO. 

Wejdź na stronę www.sko.pkobp.pl i... pozwól dzieciom odkryć moc oszczędzania! Oszczędzanie z SKO zaprocentuje w przyszłości! 

Więcej informacji: 

PKO Bank Polski - mailing@pkobp.pl 

Filmowa Akademia w kinie Kosmos

Zajęcia  w Filmowej Akademii w Kosmosie przygotowane przez nauczycieli i edukatorów filmowych dla grup zorganizowanych. Tematy zajęć zostały oparte na  zagadnieniach znajdujących się w obowiązującej podstawie programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Odwołując się do wiedzy ogólnej i osobistego doświadczenia uczestników, prowadzący będą tłumaczyć skomplikowane zjawiska przyrody i reguły panujące w relacjach międzyludzkich. Przewodnikami będą filmowi bohaterowie i profesjonalni edukatorzy prowadzący zajęcia. Repertuar jest oparty na najnowszych produkcjach polskiej i zagranicznej kinematografii, nagradzanych na festiwalach filmowych dla młodego widza.

Szczegóły programu>>

 

Bezpłatne projekty edukacyjne Fundacji Uniwersytet Dzieci na rok szkolny 2019/2020

Trwają zapisy do projektów edukacyjnych tworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekty zawierają gotowe scenariusze lekcji, filmy oraz materiały do wykorzystania w trakcie zajęć.

Każdy z nauczycieli, biorący udział w projekcie, otrzymuje dostęp nie tylko do bezpłatnych pomocy dydaktycznych, ale także zestaw nagród m.in: tabliczki oraz indeksy dla uczniów, certyfikat dla nauczyciela oraz list do dyrekcji informujący o jego udziale w projekcie.

Program Uniwersytet Dzieci w Klasie został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Wszelkie informacje na temat projektów edukacyjnych są dostępne pod tym adresem: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/projekty 
 
ORE zaprasza - Kontrola zarządcza w praktyce - baza pytań i odpowiedzi

Szanowni Państwo, 

  
Wydział Rozwoju Szkół i Placówek ORE rozpoczął realizację zadania - Kontrola zarządcza w praktyce - baza najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, którego celem jest wsparcie kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych w budowaniu i wdrażaniu systemów kontroli zarządczej w kierowanych przez siebie jednostkach. 
W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowana baza najczęściej zadawanych pytań, dotycząca praktycznych aspektów sprawowania kontroli zarządczej. 
  
Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych mają możliwość zadawania pytań poprzez zamieszczony na stronach ORE formularz. 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zostaną opublikowane. 
  
Informacji o projekcie wraz z linkiem do formularza „Zadaj pytanie" dostępne są pod adresem: 
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=section&lavout=blog&id=32<e%20mid=1610 
  
Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie ORE w zakładce Wydziału Rozwoju Szkół i Placówek. 

W razie pytań prosimy kontaktować się z Panią Bogusławą Kalinowską, e-mail: boquslawa.kalinowska@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 31 

Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie zaprasza!
Lista plików:
Bezpłatna możliwość wykorzystania produktów wytworzonych w ramach projektu „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY”


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizująca projekt „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY” zaprasza do bezpłatnego korzystania z produktów wytworzonych w ramach projektu. 

Projekt „Przedsiębiorcze szkoły” zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu powstały: 2 gry symulacyjne do wykorzystania na przedmiotach podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce, 10 kursów e-learning pokrywających całość nowej podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz 150 scenariuszy lekcji. Innowacyjny program nauczania jest wdrażany 
w 30 szkołach ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego i małopolskiego. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. 

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych innowacyjnymi produktami zapraszamy do udziału w spotkaniach on-line, w trakcie których zaprezentowane zostaną narzędzia i możliwości ich wykorzystywania. Chętnych prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres: atomaka@wsiz.rzeszow.pl 

Projekt jest realizowany na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, numer umowy UDA.POKL.03.03.04-00-079/10-00. 

Szczegóły na stronie : www.przedsiebiorczeszkoly.pl 

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze Szkoły” 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. 243 
tel. 17 866 11 21 e-mail: mlatocha@wsiz.rzeszow.pl Małgorzata Latocha, Sekretarz