Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Polecamy

Polecamy

Szkolenie pt. „Jak uczyć o energii jądrowej?”

W imieniu Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmy szkoleniowej „WOJRON-EDU” serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii,  przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  na terenie całego kraju do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym nauczania o  energii jądrowej. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej – wykładowej oraz praktycznej – ćwiczenia w laboratorium oraz warsztatów metodycznych.

Szkoleniu zostało zaplanowane tak, aby spełniało formalne wymogi doskonalenia zawodowego oraz by nauczyciele uczestniczący w spotkaniu:

 • poszerzyli swoją wiedzę na temat energii jądrowej, jej wykorzystania oraz związanych z nią korzyści i zagrożeń;
 • udoskonalili warsztat metodyczny niezbędny do prowadzenia w nowej, atrakcyjnej formie zajęć z zakresu energii jądrowej;
 • nabyli umiejętności prowadzenia eksperymentów z użyciem detektora promieniowania jonizującego.

W trakcie szkolenia przekażemy nauczycielom materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, propozycje zadań dla uczniów) służące do realizacji zagadnień zgodnych z nową podstawą programową kształcenia ogólnego wraz ze wskazówkami do ich wykorzystania w codziennej pracy  z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Po zakończeniu szkolenia, wszystkie zaprezentowane narzędzia zostaną bezpłatnie przekazane nauczycielom, którzy będą mogli je wykorzystywać w swojej codziennej pracy z uczniami.

Przekażemy nauczycielom również pakiet edukacyjny edu-box pt.: „Jak uczyć o energii jądrowej?”, dzięki któremu wszyscy nauczyciele ze szkoły będą mogli przeprowadzić ćwiczenia i eksperymenty dotyczące historii promieniotwórczości, ćwiczenia modelujące i symulujące zagadnienia związane z energią jądrową w tym proces rozczepienia jądra atomowego oraz proces nukleosyntezy.

W skład pakietu edu-box wejdzie m.in.: urządzenie do detekcji promieniowania jonizującego (SmartGeiger) do zastosowań edukacyjnych wraz z aplikacją na telefony typu smartfon oraz gry edukacyjne.

Bezpłatne szkolenia odbędą się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, mieszczącym się przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie, w następujących terminach: dla poszczególnych województw:

 • 30 września 2019 r. (poniedziałek)
 • 01 października 2019 r. (wtorek)
 • 03 października 2019 r. (czwartek)
 • 04 października 2019 r. (piątek)

W każdym z terminów udział może wziąć tylko 40 nauczycieli. Miejsca dla nauczycieli według województw zostały rozdzielone proporcjonalnie według liczby szkół w danym województwie:

 • zachodnio-pomorskie - 7 miejsc
 • lubuskie - 4 miejsca
 • wielkopolskie  - 15 miejsc
 • pomorskie  - 10 miejsc
 • dolnośląskie - 11 miejsc
 • opolskie - 4 miejsca
 • śląskie - 17 miejsc
 • łódzkie - 10 miejsc
 • mazowieckie - 24 miejsca
 • warmińsko-mazurskie - 6 miejsc
 • podlaskie - 5 miejsc
 • kujawsko-pomorskie - 9 miejsc
 • małopolskie - 15 miejsc
 • świętokrzyskie - 5 miejsc
 • podkarpackie - 9 miejsc
 • lubelskie - 9 miejsc

Szkolenie będzie trwać w godzinach: 10:00 - 17:00.

Rekrutację na szkolenia rozpoczniemy w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 10:00. Każdy zgłaszający się nauczyciel otrzyma potwierdzenie rejestracji.

Zgłoszenia dokonać będzie można wysyłając  wypełniony  formularz  na adres e-mail: poznajatom@biol.uw.edu.pl. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia umieszczone są na stronie https://tiny.pl/tjhz2

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie data zgłoszenia. Planowana jest także lista uzupełniająca dla osób, które zgłoszą się w późniejszym terminie.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym centrum informacyjnym, tel. 511 792 820, które czynne jest od pon. – pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mail: poznajatom@biol.uw.edu.pl.

W imieniu wszystkich organizatorów i prowadzących gorąco zachęcamy nauczycieli do udziału w tym szkoleniu.

Załączniki>>

Polecamy 2 konferencje naukowo – dydaktyczne

Polecamy 2 konferencje naukowo – dydaktyczne, które wkrótce odbędą się na Uniwersytecie Śląskim - w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdsycyplinarnych w Chorzowie.

Konferencje skierowane są do nauczycieli przedmiotów ścisłych i są nieodpłatne.

 • 23.09 - konferencja naukowo-dydaktyczna podsumowująca projekt Jupyter4edu− Jupyter w badaniach i edukacji.
 • 30.09 - konferencja naukowo - dydaktyczna Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie, czyli jak działają Kluby Młodych Odkrywców (KMO) – spotkanie II. Badaj, dociekaj, eksperymentuj. Partnerem wydarzenia jest Centrum Nauki Kopernik - koordynator programu Kluby Młodego Odkrywcy w Polsce.

Szczegóły w załącznikach>>

Bezpłatne projekty edukacyjne Fundacji Uniwersytet Dzieci na rok szkolny 2019/2020

Trwają zapisy do projektów edukacyjnych tworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekty zawierają gotowe scenariusze lekcji, filmy oraz materiały do wykorzystania w trakcie zajęć.

Każdy z nauczycieli, biorący udział w projekcie, otrzymuje dostęp nie tylko do bezpłatnych pomocy dydaktycznych, ale także zestaw nagród m.in: tabliczki oraz indeksy dla uczniów, certyfikat dla nauczyciela oraz list do dyrekcji informujący o jego udziale w projekcie.

Program Uniwersytet Dzieci w Klasie został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Wszelkie informacje na temat projektów edukacyjnych są dostępne pod tym adresem: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/projekty 
 
Konferencja naukowa “Biblioteka dla dydaktyki III”

Konferencja naukowa “Biblioteka dla dydaktyki III”. Konferencja odbędzie się 26 września 2019 r. w gmachu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, przy ulicy Sportowej 29 w ramach XLIV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach. Konferencja skierowana jest do bibliotekarzy bibliotek akademickich, pedagogicznych, szkolnych i publicznych oraz do naukowców – bibliotekoznawców i informatologów.

Tegoroczna edycja wydarzenia będzie się koncentrować wokół poniższych tematów:

-      Social media jako element komunikacji bibliotekarzy i bibliotekarzy z użytkownikami

 • ·      Zasoby i narzędzia internetowe w pracy bibliotekarza
 • ·      Organizowanie dostępu do treści cyfrowych
 • ·      Strategie promocji usług bibliotecznych
 • ·      Praktyczne rozwiązania służące przełamywaniu lęku przed biblioteką
 • ·      E-learning w pracy bibliotekarzy i bibliotekarzy z użytkownikami
 • ·      Kształcenie umiejętności informacyjnych w bibliotekach
 • ·      Kulturotwórcza, edukacyjna i biblioterapeutyczna funkcja bibliotek.

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach objął wydarzenie swoim patronatem.

 

Więcej na stronie:   https://www.wsb.pl/chorzow/badania-i-nauka/konferencje-i-seminaria/konferencja-naukowa-biblioteka-dla-dydaktyki-iii

 
VI edycja Kongresu Edukacja i Rozwój, „Prawo w edukacji – problemy, wyzwania, interpretacje”

VI edycja Kongresu Edukacja i Rozwój, „Prawo w edukacji – problemy, wyzwania, interpretacje” .  Tegoroczny kongres w przeważającej mierze będzie poświęcony  zagadnieniom związanym
z regulacjami prawnymi dotyczącymi oświaty.

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone:

 • XXI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 • V Konferencja Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 • V Konferencja Edukacja w Samorządach
 • Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”
 • Stoliki eksperckie
 • Strefa EXPO
 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach objął wydarzenie swoim patronatem.
 
 
 
 
Akcja “Przerwany marsz...”


Akcja “Przerwany marsz...” – inicjatywa Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP.

czytaj więcej>>


Ogólnopolski Program edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”
Family service


Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do ogólnopolskiego Programu edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowanego przez Instytut Blend-a-med Oral-B oraz Disney Polska dla uczniów klas 1. i 2. Państwa placówki.

Wiek 6-7 lat to najlepszy czas, aby pomóc podopiecznym wykształcić towarzyszące im już przez całe życie pozytywne nawyki dbania o higienę. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” powstał, aby zaangażować dzieci w zajęcia, podczas których zdobędą niezbędną wiedzę na temat zębów oraz dowiedzą się, jak ważne jest dbanie o ich stan już od najmłodszych lat.

Program obejmuje:

1. Film do obejrzenia z uczniami
2. Arkusze z ćwiczeniami i grami dla dzieci pozwalającymi uczyć się o zdrowiu jamy ustnej
3. Przewodnik dla nauczyciela ze wszystkimi niezbędnymi informacjami
4. Przewodnik edukacyjny dla rodziców

Zestaw materiałów edukacyjnych Programu znajduje się pod poniższymi linkami:


Powyższe materiały zostaną Państwu dostarczone bezpłatnie w formie wydrukowanej po przystąpieniu do Programu.

W ramach Programu zaprosimy uczniów do udziału w konkursie plastycznym, w którym do wygrania będą nagrody dla całych zwycięskich klas.
 
Powyższe materiały zostaną Państwu dostarczone bezpłatnie w formie wydrukowanej po przystąpieniu do Programu. 

W ramach Programu zaprosimy uczniów do udziału w konkursie plastycznym, w którym do wygrania będą nagrody dla całych zwycięskich klas.
 
Aby wziąć udział w Programie należy odesłać do nas wypełniony formularz uczestnictwa znajdujący się pod tym linkiem. Formularz powinien być podpisany przez Dyrekcję szkoły oraz oznakowany pieczątką Państwa placówki.

Prosimy o przesłanie formularza uczestnictwa faksem na numer: +48 22 378 29 54 lub na adres email: j.benirowska@pelargos.com.pl

W niedługim czasie po otrzymaniu podpisanego formularza uczestnictwa nasze Ambasadorki - higienistki stomatologiczne skontaktują się z Państwem w celu przeprowadzenia szkolenia oraz dostarczenia niezbędnych materiałów umożliwiających realizację Programu.

Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 506 059 930.

Pozdrawiamy serdecznie, Koordynatorzy Programu
PROJEKT ŚLĄSKIE. Inwestujemy w talenty – III edycja

PROJEKT

ŚLĄSKIE. Inwestujemy w talenty – III edycja  
realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął w czerwcu 2017r. realizację  kolejnego etapu projektu -

-Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja

Celem projektu jest wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów z  przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, języków obcych  oraz informatycznych, którzy mieszkają na terenie województwa śląskiego.

Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), w tym liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych pierwszego stopnia.

W ramach projektu, wsparcie stypendialne w roku szkolnym 2017/2018 ma zostać przyznane 600 uczniom i uczennicom.

Zachęcamy szkoły do zapoznania uczniów z projektem oraz do zgłaszania uzdolnionych uczniów do stypendium w ramach projektu.

Szczegółowe informacje w załączonej prezentacji oraz na stronie – www.efs-stypendia.slaskie.pl

Kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Fundacja Dialog-Pheniben zapraszają nauczycieli i nauczycielki ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na wyjątkowy kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole. Dostępne jest tylko 20 miejsc! Więcej informacji oraz ankieta rekrutacyjna online na http://ajcf.pl/akademia/.