Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Konkursy Kuratoryjne

Konkursy Kuratoryjne

§ 5.

Zgłaszanie uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym

1. Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie dokonuje dyrektor każdej szkoły, z której uczniowie biorą udział w konkursie, i odpowiada za prawidłowość wprowadzanych danych.

2. W przypadku, gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń, nie organizuje się konkursu, uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły.

3. Zgłoszenie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum do jednego lub dowolnej liczby konkursów odbywać się będzie przez platformę internetową Konkursy przedmiotowe Kuratorium Oświaty w Katowicach pod adresem: http://konkursy.kuratorium.katowice.pl

4. W celu zgłoszenia szkoły do konkursu należy wykonać następujące czynności: 1) wejść na stronę internetową o której mowa w pkt.3, 2) zalogować się do serwisu przy użyciu loginów i haseł, takich samych jak do platformy wymiany informacji SOK; 3) zaktualizować dane o szkole podstawowej: pełną nazwę szkoły, adres, telefon, email, imię i nazwisko dyrektora szkoły. Niewprowadzenie zmian będzie równoznaczne z potwierdzeniem danych o szkole; 4) w szkole podstawowej wybrać odpowiedni konkurs, do którego przystąpią uczniowie w bieżącym roku szkolnym, oraz go zatwierdzić.

5. Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018 r.

6. Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych konkursach będzie dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sprawdzenia, czy zgłoszona przez niego szkoła znajduje się w wykazie szkół zakwalifikowanych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego oraz ewentualnego wyjaśnienia wątpliwości z Kuratorium Oświaty w Katowicach do 24 października 2018 r.

 

 7. Po upływie powyższego terminu listy szkół zostają ostatecznie zamknięte, dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 


INFORMACJE I REGULAMINY WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (kliknij <>)

Konkurs
Biologia
Konkurs
Chemia - Gimnazjum
Konkurs
Chemia - Szkoła podstawowa
Konkurs
Język Angielski - Gimnazjum
Konkurs
Język Angielski - Szkoła podstawowa 
Konkurs
Historia - Gimnazjum
Konkurs
Historia - Szkoła podstawowa
Konkurs
Wiedza o Społeczeństwie