Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Konkursy

Konkursy

Aktualne konkursy

X Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego rozstrzygnięty!


X Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego

rozstrzygnięty!


26 marca 2020 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbyło się posiedzenie komisji konkursowej
X Wojewódzkiego Konkursu na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego, zorganizowanego przez RODN „WOM” w Katowicach i zespół doradców języka polskiego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Komisja w składzie: O. Adamek-Andrzejewska, W. Skrzekowska, I. Bebek-Siennicka, A. Zarzycka ustaliła wynik tej edycji konkursu. Zgodnie z jej decyzją, laureatami zostali:

I miejsce

Autorka scenariusza: Aleksandra Masternak
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie
Temat: „Słyszysz? To głoska!” Powtórzenie wiadomości na temat dźwięków mowy.
Uzasadnienie komisji konkursowej:
Autorka wykorzystuje technologie bliskie uczniom w sposób twórczy. W lekcji pojawiają się elementy grywalizacji i escape roomu, które aktywizują uczniów i pobudzają ich ciekawość. Skłaniają do rozwiązywania zagadek i zabawy, w trakcie której w sposób „bezbolesny” utrwalają materiał.

II miejsce

Autorka scenariusza: Urszula Odczyk
Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich
Temat: Mitologia wokół nas.
Uzasadnienie komisji konkursowej:
Ciekawy, dobrze opracowany scenariusz prezentujący wielostronne ujęcie tematu. Zastosowane metody, takie jak między innymi kalambury czy gra w skojarzenia, są zajmujące dla uczniów i ożywiają pracę z lekturą obowiązkową. Przygotowana przez autorkę prezentacja zawiera bogaty i wyrazisty materiał ilustracyjny, co w istotny sposób wzbogaca lekcję.

III miejsce

Autor scenariusza: Marek Jóźwiak
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach
Temat: Z zaimkiem przez życie. Lekcja powtórzeniowa.
Uzasadnienie komisji konkursowej:
Scenariusz prezentuje ciekawy pomysł na realizację zapisów podstawy programowej, która zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej, zakłada funkcjonalne łączenie gramatyki i literatury. Młodzież poprzez analizę zjawisk gramatycznych obecnych w utworze dochodzi do jego interpretacji, odnajduje i nazywa ukryte sensy.


W imieniu komisji konkursowej:
Iwona Kruszewska-Stoły ̶ wicedyrektor RODN „WOM” w Katowicach
Alina Zarzycka ̶ koordynator zespołu doradców języka polskiego

Konkurs na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci., w ramach projektu: MOGĘ! Zatrzymać SMOG rozstrzygnięty

28 lutego br.. odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Relacja z uroczystości dostępna jest pod następującym linkiem: https://slaskie.pl/content/nagrodzono-przedszkola.
Scenariusz opracowany przez Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie, które jest laureatem konkursu, zostanie opublikowany w najbliższym “Forum Nauczycieli”.

V Ogólnopolski konkurs Wielka Liga Czytelników

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Płynąć pod prąd".
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny oraz Stowarzyszenia Klubu Herbertowskich Szkół . Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2020 roku.

Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe, takie jak Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Celem konkursu „Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w „Przesłaniu Pana Cogito” napisał o tych, którzy „(…) płyną pod prąd (…) ‘‘, że są spadkobiercami „(…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…)”. Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych, a w drugiej ponadpodstawowych. Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze i przyznaje każdego roku maksymalnie 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie, cztery trzecie i cztery wyróżnienia. Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami w poprzednich edycjach, które są opublikowane na stronie internetowej konkursu.

Termin zgłoszenia pracy konkursowej mija 15 kwietnia 2020 roku. Zgłoszenie udziału dokonywane jest elektronicznie wyłącznie przez rejestrację na stronie konkursowej. Tam też znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac. Adres strony konkursowejhttp://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/

W roku szkolnym 2019/20 Ogólnopolski Konkurs Literacki "Płynąć pod prąd" został zamieszczony przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie szkół podstawowych.

Konkurs dla szkół pod nazwą LIDER SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach poleca uwadze organizowany przez STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

Ogólnopolski konkurs dla szkół pod nazwą: LIDER SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 stycznia do 30 maja 2020 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Lider samorządu uczniowskiego”.

Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko, zachęcenie do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów. W ramach konkursu zostanie uruchomione forum wymiany doświadczeń, na którym uczestnicy będą mogli wymieniać poglądy jak również prezentować dobre praktyki.

Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 17 stycznia 2020 r. na formularzu, który zamieszczony jest na stronie www.samorzad-uczniowski.com

Więcej informacji na stronie STUDIUM:  http://samorzad-uczniowski.com/konkurs/lider-samorzadu-uczniowskiego-xvii-edycja/

XI Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

XI Ogólnopolski KonkursHistoryczno-Literacki: „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach” 

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu przy współudziale Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – okręg Katowice – oddział Racibórz, zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do udziału w historyczno-literackim konkursie „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”.

Celem konkursu jest:

  • spisanie wspomnień członków rodziny z okresu II wojny światowej oraz czasów powojennych,
  • ukazanie losów byłych żołnierzy podziemia niepodległościowego w czasie wojny i po wojnie,
  • ukazanie wkładu przodków w odzyskanie niepodległości przez Polskę,
  • wywołanie dumy z dokonań przodków,
  • kontynuowanie tradycji przez młode pokolenie,
  • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.

Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2020 r. Więcej informacji w Regulaminie.

IX Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego rozstrzygnięty!