Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Konkursy

Konkursy

Aktualne konkursy

V Ogólnopolski konkurs Wielka Liga Czytelników

X Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego

Doradcy metodyczni języka polskiego oraz konsultanci RODN „WOM” w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz lekcji
W tym roku tematem przewodnim konkursu jest poszukiwanie twórczych sposobów na naukę o języku.

Patronat Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

Cele konkursu:

1)   promowanie twórczych nauczycieli,

2)   zachęcenie nauczycieli do przygotowywania i upowszechniania własnych scenariuszy lekcji,

3)   wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania,

4)   wykorzystywanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniem.

 Udział w konkursie: W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel języka polskiego z województwa śląskiego. Warunkiem jest przesłanie w formie elektronicznej karty zgłoszenia oraz scenariusza lekcji na adres: konkurs1@onet.eu do 23 marca 2020 r. W temacie korespondencji i załączniku należy podać nazwę szkoły i miejscowość (załącznik wyłącznie w formacie „Dokument programu Word”). Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa, nauczyciel wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz publikację opracowanego scenariusza lekcji wraz z załączonymi do niego materiałami. Uczestnik konkursu wypełnia formularz konkursowy zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres e-mail, nazwę i adres szkoły, wydawnictwo i tytuł podręcznika, z którego korzysta.

Scenariusz musi zawierać następujące elementy:

 • temat lekcji,
 • cel ogólny,
 • cele szczegółowe,
 • metody i formy pracy,
 • materiały i środki dydaktyczne,
 • przebieg lekcji,
 • komentarz nauczyciela,
 • bibliografia.

Do scenariusza należy dołączyć dodatkowe materiały opracowane przez nauczyciela (np. karty pracy, plansze, prezentacje, zestawy zadań i inne materiały wykorzystane na lekcji). Uczestnik przesyła jeden scenariusz pojedynczej lekcji. Należy zamieścić informację, dla której klasy jest on przeznaczony. Scenariusz nie może być wcześniej nigdzie publikowany. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Komisja konkursowa

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 marca 2020 r. na podstawie następujących kryteriów:

 • zgodność scenariusza z tematyką konkursu,
 • dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości uczniów,
 • logiczna, przejrzysta struktura scenariusza,
 • innowacyjność w doborze metod i środków dydaktycznych,
 • oryginalność scenariusza,
 • atrakcyjność sformułowania tematu.

Uwaga: Scenariusze naruszające prawo autorskie nie będą brane pod uwagę!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RODN „WOM” w Katowicach 30 marca 2020 r.

Decyzja komisji jest ostateczna. Uroczyste wręczenie nagród i podsumowanie konkursu: 18 kwietnia 2020 r.

Wszelkie pytania proszę przesyłać pod adresem: doradcajezykapolskiego@onet.eu

KARTA ZGŁOSZENIOWA>>

Wyróżnione scenariusze lekcji zostaną opublikowane w „Forum Nauczycieli”, a ponadto wraz z innymi, zakwalifikowanymi przez komisję konkursową, ukażą się w wersji elektronicznej na stronie RODN „WOM” w Katowicach.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

 

 • Alina Zarzycka − koordynator zespołu doradców języka polskiego
 • Iwona Kruszewska-Stoły – wicedyrektor RODN „WOM” w Katowicach
 • Renata Stanek-Kozłowska – konsultant RODN „WOM” w Katowicach
X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Płynąć pod prąd".
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny oraz Stowarzyszenia Klubu Herbertowskich Szkół . Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2020 roku.

Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe, takie jak Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Celem konkursu „Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w „Przesłaniu Pana Cogito” napisał o tych, którzy „(…) płyną pod prąd (…) ‘‘, że są spadkobiercami „(…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…)”. Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych, a w drugiej ponadpodstawowych. Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze i przyznaje każdego roku maksymalnie 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie, cztery trzecie i cztery wyróżnienia. Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami w poprzednich edycjach, które są opublikowane na stronie internetowej konkursu.

Termin zgłoszenia pracy konkursowej mija 15 kwietnia 2020 roku. Zgłoszenie udziału dokonywane jest elektronicznie wyłącznie przez rejestrację na stronie konkursowej. Tam też znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac. Adres strony konkursowejhttp://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/

W roku szkolnym 2019/20 Ogólnopolski Konkurs Literacki "Płynąć pod prąd" został zamieszczony przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie szkół podstawowych.

Konkurs dla szkół pod nazwą LIDER SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach poleca uwadze organizowany przez STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

 

Ogólnopolski konkurs dla szkół pod nazwą

LIDER SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 stycznia do 30 maja 2020 r.


Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Lider samorządu uczniowskiego”.


Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka
i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko, zachęcenie do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów.

 

W ramach konkursu zostanie uruchomione forum wymiany doświadczeń, na którym uczestnicy będą mogli wymieniać poglądy jak również prezentować dobre praktyki.

Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie
w terminie do 17 stycznia 2020 r. na formularzu, który zamieszczony jest na stronie www.samorzad-uczniowski.com

Więcej informacji na stronie STUDIUM:  http://samorzad-uczniowski.com/konkurs/lider-samorzadu-uczniowskiego-xvii-edycja/

 

 

XI Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

XI Ogólnopolski KonkursHistoryczno-Literacki

„II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

 

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu przy współudziale Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – okręg Katowice – oddział Racibórz, zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do udziału w historyczno-literackim konkursie „II wojna światowa
i czasy powojenne we wspomnieniach”.

  Celem konkursu jest:

- spisanie wspomnień członków rodziny z okresu II wojny światowej oraz czasów powojennych,

- ukazanie losów byłych żołnierzy podziemia niepodległościowego w czasie wojny i po wojnie,

- ukazanie wkładu przodków w odzyskanie niepodległości przez Polskę,

- wywołanie dumy z dokonań przodków,

- kontynuowanie tradycji przez młode pokolenie,

- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.

Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji w Regulaminie.

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Do wygrania:

 • roczne stypendium na Warszawskiej Szkole Filmowej,
 • indeksy na uczelnie w całej Polsce,
 • akredytacje na festiwale filmowe.

Zapisy trwają do 21 października 2019 r.

Tematem przewodnim IV edycji jest „Kino to (też) biznes”.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączniku. 


Ogólnopolski konkurs dla uczniów klas 7 oraz 8 Szkół Podstawowych pt.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i Wydział Farmaceutyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia „WOM” w Katowicach objął konkurs honorowym patronatem.

Temat konkursu – „Wszczep sobie zdrowie”.

Cele konkursu :

 • Kształtowanie zainteresowań fizjologią i anatomią człowieka
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej szczepień ochronnych
 • Zwrócenie uwagi młodzieży na coraz większy problem odmowy szczepień dzieci przez rodziców
 • Rozwijanie i pogłębienie wiedzy na temat chorób zakaźnych, cywilizacyjnych, społecznych
 • Popularyzacja zdrowego stylu życia

Konkurs składa się z 3 etapów – szkolnego, półfinału i ogólnopolskiego finału.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 31 października 2019 r.

Więcej w Regulaminie.


Konkurs na plakat z realizacji projektu edukacyjnego pt.: Nasz Śląsk

W ramach IV Śląskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Katowicach organizatorzy ogłaszają konkurs na plakat z realizacji projektu edukacyjnego. Plakat ma prezentować wyniki ewaluacji projektu. Konkurs skierowany jest do nauczycieli przedszkoli. Wybór tematu jest związany z dwudziestoleciem wprowadzenia edukacji regionalnej do podstawy programowej. Tegoroczny temat brzmi: „NASZ ŚLĄSK”


Lista plików: