Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Konkursy

Konkursy

Aktualne konkursy

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, w związku z uchwałą Sejmu RP z 20 lipca 2018 r. ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski”

Cele konkursu, to:

 • poznanie biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o dziejach Polski w okresie II wojny światowej
 • kształtowanie umiejętności opracowywania krótkich tekstów dziennikarskich, literackich i popularnonaukowych
 • kształcenie umiejętności pracy zespołowej

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap to przygotowanie przez trzyosobowe drużyny gazety szkolnej lub audycji radiowej poświęconych tematowi konkursu. W drugim etapie uczestniczy zmierzą się w turnieju sprawdzającym wiedzę o życiu Gustawa Herlinga – Grudzińskiego oraz historii Polski.

Termin zgłaszania uczestników do 4 października 2019 r.

Załączniki>>

Konkurs na plakat z realizacji projektu edukacyjnego pt.: Nasz Śląsk

W ramach IV Śląskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Katowicach organizatorzy ogłaszają konkurs na plakat z realizacji projektu edukacyjnego. Plakat ma prezentować wyniki ewaluacji projektu. Konkurs skierowany jest do nauczycieli przedszkoli. Wybór tematu jest związany z dwudziestoleciem wprowadzenia edukacji regionalnej do podstawy programowej. Tegoroczny temat brzmi: „NASZ ŚLĄSK”

Lista plików:
Konkurs na esej pt. „#Szkoła2030”

Społeczne Towarzystwo Oświatowe ogłosiło rozpoczęcie ogólnopolskiego konkursu na esej pt. „#Szkoła2030”.  W konkursie może brać udział każda osoba dorosła, która legitymuje się polskim obywatelstwem, ale w szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli.

Zależy nam na tym, by nauczyciele korzystający z Państwa usług mieli szansę startu w konkursie. Dlatego zachęcamy Państwa do informowania publikacji informacji o konkursie w Państwa kanałach komunikacji (strona www, newsletter, profil na Facebooku).

O KONKURSIE

Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie, w jaki sposób polska szkoła może stać się szkołą marzeń.

Prace oceniać będą m.in. Przemysław Staroń (Nauczyciel Roku 2018), Barbara Zielonka (finalistka Global Teacher Prize 2018) i dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW.

Laureaci otrzymają odpowiednio 5000, 3000 i 2000 złotych.

WIĘCEJ INFORMACJI – na stronie  www.szkola2030.pl.  


IX Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego rozstrzygnięty!
Konkurs „20 lat samorządu terytorialnego w województwie śląskim”
IX Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza do udziału w

 IX Wojewódzkim Konkursie na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego

Doradcy metodyczni języka polskiego oraz konsultanci RODN „WOM” w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz lekcji. W tym roku tematem przewodnim konkursu jest wykorzystanie kontekstów w analizie i interpretacji utworów literackich.

Patronat Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa Śląskiego>>

 

Cele konkursu:

 1. promowanie twórczych nauczycieli,
 2. zachęcenie nauczycieli do przygotowywania i upowszechniania własnych scenariuszy lekcji,
 3. wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania,
 4. wykorzystywanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniem.

Wyróżnione scenariusze lekcji zostaną opublikowane w „Forum Nauczycieli”, a ponadto wraz z innymi, zakwalifikowanymi przez komisję konkursową, ukażą się w wersji elektronicznej na stronie RODN „WOM” w Katowicach.

 • Alina Zarzycka − koordynator zespołu doradców języka polskiego
 • Iwona Kruszewska-Stoły – wicedyrektor RODN „WOM” w Katowicach
Lista plików:
Wielka Liga Czytelników

IX REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Opieka merytoryczna

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „RODN WOM” – Katowice

Patronaty Honorowe

Prezydent  Miasta Dąbrowy Górniczej

Dyrektor Delegatury Sosnowiec        Kuratorium Oświaty w Katowicach 

Patronaty medialne

 „Przegląd Dąbrowski”

ADRESACI, ZASIĘG KONKURSU

Uczniowie klas III szkół podstawowych miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec, Zawiercie.

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Adamieckiego 12, 41- 300 Dąbrowa Górnicza Tel./fax, 32/2625162 e-mail: sp20@sp20.dabrowa.pl

    

 

 

 

       CELE KONKURSU

 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności informatycznych dziecka w młodszym wieku szkolnym;
 • stymulowanie aktywności poznawczej uczniów informatycznie uzdolnionych;
 • umacnianie wiary dziecka we własne siły, możliwości i umiejętności oraz umożliwienie mu osiągnięcia sukcesu;
 • promowanie uczniów szczególnie zdolnych;
 • przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną;
 • podnoszenie jakości pracy Szkół Podstawowych           w zakresie informatyki i technologii informacyjnej  na I etapie kształcenia.
Lista plików:
XVIII EDYCJA KONKURSU WIEDZY ELEKTRONICZNEJ dla uczniów gimnazjów „ELEKTRONIKA ... – TO NIE TAKIE TRUDNE”

Celem konkursu jest:

 • Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy technicznej z dziedziny elektrotechniki i elektroniki.
 • Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania urządzeniami technicznymi stosowanymi w jego środowisku.
 • Upowszechnianie zasad bezpiecznego obchodzenia się z prądem elektrycznym.
 • Propagowanie zasad „zdrowej rywalizacji”.
 • Doskonalenie przez uczniów właściwego planowania pracy indywidualnej i zespołowej.

Organizatorem konkursu jest: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach - kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej Andrzej Musiał.

Współpracują nauczyciele doradcy metodyczni i nauczyciele przedmiotu: Grażyna Piotrowska – doradca metodyczny techniki i informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie, Anna Łukasik - doradca metodyczny techniki i informatyki w Zespole Szkół Sportowych w Dabrowie Górniczej Alina Kielar – nauczyciel techniki w Gimnazjum nr 6 w Chorzowie, Tomasz Wuttke - nauczyciel techniki i informatyki w ZSO nr 2, Chorzów, Adam Giecewicz - nauczyciel w Zespole Szkół Salezjańskich, Świętochłowice,

Lista plików: