Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> EDUKACJA CYFROWA

EDUKACJA CYFROWA

EDUKACJA CYFROWA

INFORMACJE

 OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
  • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Więcej informacji: https://ose.gov.pl/ 

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej:  http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1851_u.htm 

***

Dzień Nowych Technologii w Edukacji  

21 marca 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz drugi zorganizuje Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).

Ideą wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. 

Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, nauczyciele szkół i placówek oswiatowych, a także rodzice. W wydarzeniu mogą uczestniczyć także wszystkie osoby zafascynowane nowymi technologiami.

Do udziału w przedsięwzięciu MEN zaprasza szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem nowych technologii w edukacji. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

 ***

BYĆ MOCNIEJ… filmy, warsztaty, spotkania

BYĆ MOCNIEJ to przegląd filmów pokazujących współczesne formy uzależnień, zagrożenia naszej prywatności w Internecie, przemoc medialną wobec użytkownika, handlowanie danymi osobowymi, kreowanie fałszywych wizerunków kobiet i mężczyzn w popkulturze i wiele, wiele innych spraw, które pozbawiają Nas wolności na różnych poziomach…

Wydarzenie kierujemy do młodzieży i jej opiekunów, którzy przyjdą do kina Kosmos w Katowicach i oprócz samej projekcji wezmą udział w warsztatch i spotkaniach ze specjalistami, którzy będą chcieli wyjaśnić pojęcia i zgadnienia poruszane w wybranych filmach. Więcej infomacji o tym wydarzeniu znajdziesz tutaj>>

 
 

 

 WARTO PRZECZYTAĆ

 

NIK o bezpieczeństwie i higienie nauczania w szkołach publicznych 
Smartfony wywołują zaburzenia depresyjne u młodzieży?

 

 

 

Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski.  Raport (opublikowany w marcu 2019 r.) opisuje zachowania młodych ludzi w internecie i jego wpływ na ich indywidualny i społeczny rozwój. Wskazuje m.in., że internet jest tylko emanacją przemocy i agresji, środowiskiem występowania tych problemów, a nie ich przyczyną, że z nienawiścią wobec dzieci w sieci nie wygra się, nie walcząc z nią u jej źródła w szkole czy na podwórku, itd. itp. To trzeba koniecznie przeczytać! Raport>>

   ***

Deficyt kompetencji cyfrowych barierą rozwoju Polski. Nakładem Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute ukazała się na początku lutego 2019 r. publikacja pt. Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030, będąca owocem prac zespołu badaczy i praktyków edukacji cyfrowej. Czytaj tutaj>>

 ***

Finalna wersja dyrektywy ws. praw autorskich (14.02.2019 r.). W sieci mają być zmiany, ale memy nie znikną.  Tutaj przeczytasz więcej>> 

*** 

Edukacja medialna. Warto zajrzeć na tę stronę!  Są na niej secenariusze lekcji, zajęć, ćwiczenia, materiały dla nauczycieli, uczniów, infomacje o olimpiadzie cyfrowej, itd. Zajrzyj>>

***

Standardy bezpieczeństwa online placówek oświatowych. Dostrzeżenie niebezpieczeństw, jakie niesie internet i właściwe radzenie sobie z nimi, jest dzisiaj koniecznością. To zadanie jest szczególnie ważne w momencie, kiedy polska szkoła wchodzi w pełni w cyfrową rzeczywistość, a w procesie dydaktycznym odchodzi się od tradycyjnych podręczników na rzecz elektronicznych. Rzeczywistości i problemów placówki oświatowej nie można rozważać w oderwaniu od powszechnej obecności Internetu w naszym życiu. O efektach pracy zespołu ekspertów NASK oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie badających te problemy czytaj tutaj>>

***

Legalna kultura. Baza legalnych źródeł, prawo w kulturze, strefa edukacji, kampanie społeczne, czytelnia kulturalna i wiele, wiele więcej. Warto tu zajrzeć>>

***

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – Wielka Izba – z 5 września 2017 r.: Monitorowanie korespondencji elektronicznej pracownika stanowiło naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji. Warto o tym przeczytać więcej tutaj>>

PRAWO

- USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)  Czytaj tutaj>>

- OCHRONA PRAW AUTORSKICH W INTERNECIE:  Czytaj tutaj>>

-  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH - PORADNK Czytaj tutaj>>

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s.1)  Czytaj tutaj>>

 

***

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń i kursów doskonalących odpłatnych w ramach zagadnienia "Technologie Informacyjno-Komunikacyjne".

Nazwa Data
rozpoczecia
Technologie informacyjno-komunikacyjne - Kurs doskonalący
Grafika komputerowa - program Corel Draw Proponowany termin nr: 1 15.04.2019
godz. 15:00
Zapisz się online
Grafika komputerowa KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Joomla system zarządzania treścia strony internetowej - część I Proponowany termin nr: 1 08.04.2019
godz. 15:00
Zapisz się online
Joomla – część I – System zarządzania treścią strony internetowej KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Joomla - bezpieczeństwo strony i projektowanie szablonów (część II) Proponowany termin nr: 1 13.05.2019
godz. 15:00
Zapisz się online
Joomla – część II - Bezpieczeństwo strony i projektowanie szablonów KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Joomla – część III – Projektowanie własnych modułów do szablonów KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Office 365 - szkoła w chmurze KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Pierwsze kroki w programowaniu – nauczanie przez zabawę (kodowanie na dywanie) Proponowany termin nr: 1 16.05.2019
godz. 15:00
Zapisz się online
Pierwsze kroki w programowaniu – nauczanie przez zabawę (kodowanie na dywanie) KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Platforma Moodle wspomaga dydaktykę KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Praca w chmurze (dysk Google) KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Programowanie w Baltie dla edukacji wczesnoszkolnej KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Programowanie w Baltie dla II etapu edukacyjnego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Scratch Junior - nauka programowania Proponowany termin nr: 1 15.05.2019
godz. 15:00
Zapisz się online
SCRATCH Junior- nauka programowania KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Środowisko SCRATCH- nauka programowania KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Tworzenie prezentacji online (PREZI) KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela Proponowany termin nr: 1 15.05.2019
godz. 14:30
Zapisz się online
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Technologie informacyjno-komunikacyjne - Szkolenie dla nauczycieli (płatne)
Animacja poklatkowa jako pomoc dydaktyczna KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Pakiet Google niezbędny w pracy nauczyciela (praca w chmurze – prezentacje, ankiety (kartkówki), dokumenty online) KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Technologie informacyjno-komunikacyjne - Szkolenie Rady Pedagogicznej
Aktywna tablica - jest ! I co dalej ? KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Cyberprzemoc KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kształtowanie kompetencji językowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem bloga (Wordpress i Blogger) KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Office 365 – szkoła w chmurze KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Praca w chmurze (dysk Google) KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Tworzenie prezentacji online (PREZI) KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Zagrożenia w Internecie i ochrona komputera KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.


 

< Powrót do listy