Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

XI Akademia Zawodowców. Praktyczne rozwiązania na nowe czasy - biznes i zarządzanie w szkole
Śląskie WOM Teams
Termin: 14.12.2023 godz. 14:0016:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Anna Czarlińska-Wężyk i zaproszeni eksperci

Adresat: dyrektorzy i nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, biznesu i zarządzania w szkołach ponadpodstwowych oraz zainteresowani problematyką społeczno-ekonomiczną.

Cele konferencji: zwrócenie uwagi na różnice między starym przedmiotem podstawy przedsiębiorczości a nowym biznes i zarządzanie wszkole ponadpodstawowej. Pokazanie możliwości włączania ciekawych inicjatyw do uczenia BiZ.

Plan konferencji:

  1. Powitanie, przedstawienie celów konferencji - dr Jerzy Grad, dyrektor RODN "WOM" w Katowicach
  2. Podstawa programowa dla przedmiotu biznes i zarządzanie - czym różni się od podstaw przedsiębiorczości, na co zwrócić szczególną uwagę w procesie kształcenia, jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów -  profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Tomasz Rachwał, ekspert w zakresie nauczania BiZ, autor licznych publikacji z tego zakresu
  3. Młody przedsiębiorc(z)y - jak kształtować kompetencje przydatne w biznesie - Szymon Kruczyński, doświadczony przedsiębiorca, prezes Fundacji Przedsiębiorcze Życie z Bielska-Białej
  4. Edukacja młodzieży w zakresie przedsiębiorczości – wymiar praktyczny: "Złote Szkoły" - prezentacje dokonań wybranych szkół - laureatów i finalistów w konkursie NBP - jak można angażować uczniów w realne projekty i zadania, które rozwijają ich umiejętności przedsiębiorcze. Przyjrzymy się różnym metodom i narzędziom, które mogą być wykorzystane w procesie nauczania, aby młodzież zdobyła praktyczne doświadczenie biznesowe. Swoje dokonania przedstawią i podzielą się swoim doświadczeniem:
  • Zespół Szkół nr 1 im. G. Morcinka w Tychach
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" w Siemianowicach Śl.
  • Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w Sosnowcu
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach

Link do konferencji wyślemy w dniu wydarzenie. Zaświadczenia w formie pdf wysyła Dział Administracji na adres mail podany w zgłoszeniu.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na trwający proces modyfikacji systemu zapisów, po wypełnieniu formularza i naciśnięciu ikonki WYŚLIJ -nie otrzymają Państwo żadnego komunikatu oraz nie będzie informacji w Państwa skrzynce mailowej - za co bardzo przepraszamy. System zapisuje jednak Państwa dane na wybrane szkolenie. W razie wątpliwości mogą Państwo dzwonić do Działu Szkoleń: tel. 32 203 66 40, 32 203 66 56 lub  538 189 858 albo wysłać maila pod adresem: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl

 

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 14.12.2023 godz. 10:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.