Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Narzędzia cyfrowe aktywizujące uczniów podczas pracy z lekturą szkolną
WOM Clickmeeting
Termin: 22.11.2023 godz. 15:0017:15
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Aldona Ferdyn

Adresaci:

nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych.

Szkolenie wpisuje się w następujące kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

  • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
  • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
  • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Cele szkolenia:

  • Zapoznanie z przykładowymi narzędziami cyfrowymi.
  • Doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi cyfrowych na zajęciach edukacyjnych.

Tematyka szkolenia:

  • Przykładowe narzędzia cyfrowe, które mogą pomóc w aktywizowaniu uczniów podczas pracy z lekturą – awatary, wirtualne puzzle i tablice, aplikacje do tworzenia quizów i testów wiedzy.
  • Przygotowanie i udostępnienie materiałów w wybranych narzędziach.
  • Sposoby monitorowania postępów uczniów w pracy z materiałami.

Liczba godzin

Zajęcia trwają 3 godziny dydaktyczne.

Platforma Clickmeeting

Spotkanie odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia Uczestnicy otrzymają link do spotkania. 

Informacja dotycząca logowania się na platformie Clickmeeting znajduje się TUTAJ >>>

Informacje o zaświadczeniach 

Zaświadczenia z udziału w zajęciach zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu na szkolenia.

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na trwający proces modyfikacji systemu zapisów, po wypełnieniu formularza i naciśnięciu ikonki WYŚLIJ - nie otrzymają Państwo żadnego komunikatu oraz nie będzie informacji w Państwa skrzynce mailowej - za co bardzo przepraszamy. System zapisuje jednak Państwa dane na wybrane szkolenie. W razie wątpliwości mogą Państwo dzwonić do Działu Szkoleń: tel. 32 203 66 40, 32 203 66 56 lub  538 189 858 albo wysłać maila pod adresem: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aldona Ferdyn
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 120 Nr sali: 74 email: aferdyn@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.