Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Stres – przyjaciel czy wróg?
Teams
Termin: 17.01.2024 godz. 15:3017:45
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wspomagających i uczących uczniów z doświadczeniem migracyjnym

Cele

Uczestnik:

  1. Usystematyzuje swoją wiedzę z zakresu fizjologii stresu.
  2. Uwrażliwi się  na stresory, szczególnie te związane z  pracą.
  3. Uwrażliwi się na konsekwencje zdrowotne stresu przewlekłego.
  4. Zostanie zmotywowany do działań prozdrowotnych, zapobiegających konsekwencjom przewlekłego stresu.

Tematyka szkolenia:

1. Fizjologia stresu: Definicja stresu. Stresory w życiu człowieka:: chronobiologiczne,  fizyczne, psychiczne, społeczne. Fizjologia stresu: a) aktywacja współczulnego układu nerwowego – objawy, b) aktywacja osi funkcjonalnej: podwzgórze-przysadka mózgowa-nadnercza – objawy.

2. Konsekwencje zdrowotne przewlekłego stresu:  Omówienie konsekwencji psychicznych przewlekłego stresu m.in. rozdrażnienie, niestabilność emocjonalna, upośledzenie funkcji poznawczych, zwiększone ryzyko nałogów, depresja. Omówienie konsekwencji fizycznych przewlekłego stresu m.in. dolegliwości bólowe – szczególnie okolicy głowy i pleców, chroniczne wyczerpanie i zmęczenie, otyłość, cukrzyca, zaburzenia miesiączkowania, choroby układu pokarmowego, choroby układu krążenia, częste infekcje.

3. Wybrane metody radzenia sobie ze stresem: Gospodarowanie czasem. Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia relaksacyjne. Właściwe odżywianie.

O prowadzącym szkolenie:

Marianna Kłyk - nauczyciel konsultant ds. wychowania, wychowania do życia w rodzinie, profilaktyki. Autorka programów nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, programów wychowawczych oraz profilaktycznych.

Uwaga

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na trwający proces modyfikacji systemu zapisów, po wypełnieniu formularza i naciśnięciu ikonki WYŚLIJ -nie otrzymają Państwo żadnego komunikatu oraz nie będzie informacji w Państwa skrzynce mailowej - za co bardzo przepraszamy. System zapisuje jednak Państwa dane na wybrane szkolenie. W razie wątpliwości mogą Państwo dzwonić do Działu Szkoleń: tel. 32 203 66 40, 32 203 66 56 lub  538 189 858 albo wysłać maila pod adresem: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl
 
 
Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 17.01.2024 godz. 17:45

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.