Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Wpis na blogu dotyczący hobby i zainteresowań
WOM
Termin: 31.03.2023 godz. 09:5010:35
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Bytomiu Sala: WYJAZDOWE
Prowadzący szkolenie: Sandra Cieśla

Lekcja otwarta przeznaczona dla nauczycieli języka angielskiego w szkole podstawowej ( m. Piekary Śląskie - sieć współpracy)

Cel ogólny zajęć:

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne związane z hobby i zainteresowań oraz znajduje w nich określone informacje.

Cele szczegółowe zajęć:

  1. Uczeń zna podstawowe czasowniki związane z hobby, uprawianiem sportów oraz innych zainteresowań.
  2. Uczeń potrafi opisać umiejętności swoje oraz innych osób używając czasownika modalnego 'can'.
  3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne, znajduje w nich określone informacje.

 

Omówienier założeń lekcji: 30.03.2023r. g. 11:30

Ewaluacja lekcji: 31.03.2023r. g. 14:30

Osoba do kontaktu: Sandra Cieśla
email: metodyk_ciesla_WOM@interia.pl