Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Wybrane aspekty pedagogiczne i psychospołeczne pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami
Teams
Termin: 21.04.2023 godz. 13:0014:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr M. Niemiec, dr N. Stankowska, dr M. Penczek, E. Grabowy, P. Ścisłowicz

Tematyka:

Prezentacja wyników badań użytych w artykule „Młodsze rodzeństwo osób ze spektrum autyzmu, wpływ środowiskowy na kształtowanie się cech autystycznych. Zbadane zostało funkcjonowanie osób z ASD oraz ich młodszego rodzeństwa w czterech obszarach: relacjami z rówieśnikami, relacjami z dorosłymi, reakcjami na bodźce oraz zaradności w obliczu sytuacji kryzysowych (pandemia, wojna).

O prowadzących:

 Dr Marta Niemiec. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Pedagog specjalny i praktyk. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi (indywidualnymi) potrzebami edukacyjnymi oraz diagnozie i terapii dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się także na procesie oraz kontekstach psychospołecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, współczesnych obszarach wyzwań w zakresie inkluzji społecznej i edukacyjnej, disability studies i diversity studies.

Dr Natalia Stankowska. Wykształcenie: pedagog specjalny, politolog – dziennikarz. Zainteresowania badawcze: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarystyka. Tematyka: zaburzenia w zachowaniu, niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, proces resocjalizacji, patologie społeczne, polityka penitencjarna, społeczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i nieprzystosowanych społecznie. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Dr Mateusz Penczek. Wykształcenie: psycholog, filozof. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: historia filozofii, filozofia współczesna, etyka stosowana, etyczne aspekty ochrony praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnością, zagadnienia psychologiczne związane z niepełnosprawnością.

Emilia Grabowy. Studentka pedagogiki specjalnej. W obszarze jej zainteresowań mieści się korelacja między pedagogiką a sztuką, edukacja poprzez działania artystyczne oraz wpływem szkoły na kształtowanie się zaburzeń psychicznych. Obecnie współprowadzi badania nad szeroko pojętym autyzmem oraz pracuje nas kilkoma artykułami.

Paweł Ścisłowicz. Student pedagogiki specjalnej oraz wolontariusz przy psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Neurorehabilitacji im Zofii i Józefa Dziurkowskich w Warszawie.  W jego zainteresowania naukowe mieści się spektrum autyzmu, bodźce, wpływ środowiskowy oraz psychologia matematyczna. Autor nadań nad reakcją na bodźce oraz nad wpływem środowiskowym odnośnie młodszego rodzeństwa osób ze spektrum autyzmu. Obecnie współprowadzi badania nad szeroko pojętym autyzmem oraz pracuje nad kilkoma artykułami.

 

 
Osoba do kontaktu: Iwona Kruszewska-Stoły
Nr tel: 32 258 22 09 Nr sali: 56

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC