Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Internetowe zjawiska a współczesne wychowanie dzieci i młodzieży w przestrzeni szkoły
Termin: 22.04.2023 godz. 10:1511:15
Miejsce: RODN"WOM" w Katowicach Sala: 54
Prowadzący szkolenie: dr hab. Tomasz Huk, prof. UŚ

Tematyka:

Współczesna szkoła boryka się z wieloma problemami związanymi z edukacją i wychowaniem. Wiele z nich oscyluje wokół pytań dotyczących
wykorzystania współczesnych mediów. Często słyszymy, że są one przyczyną: - uzależniania od Internetu, - cyberprzemocy,- ograniczenia kontaktów z w świecie realnym; - cyber przestępstw; -niskiego poziomu osiągnięcie dydaktycznych uczniów, - otyłości wśród uczniów.

Czy możemy kategorycznie stwierdzić, że współczesne media są przyczyną tak wielu negatywnych zjawisk? Jakie może być stanowiskowspółczesnej szkoły wobec tylu problemów związanych z wykorzystaniem tychże mediów. Na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedź podczasprowadzonych warsztatów, na których omówione zostaną takie zjawiska jak: hikikomori, catfishing, sextortion, selfie, fomo i sharenting.

Prowadzący:

Tomasz Huk, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego prowadzi badania i zajęcia dla studentów z wykorzystania nowych medióww edukacji oraz zajęcia z wykorzystania harcerskiej metody wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej. Problematyka prowadzonych przez niego badań dotyczy: wykorzystania mediów cyfrowych w wychowaniu szkolnym i pozaszkolnym, nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniemICT, przekazów medialnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych, negatywnych i pozytywnych skutków wykorzystania mediów,korzyści osiąganych przez człowieka w związku z użytkowanymi mediami online i offline.

Tomasz Huk jest również rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników z informatyki, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ponadtoprofesor Tomasz Huk jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.
Naukowiec był uczestnikiem wielu projektów badawczych dotyczących wykorzystania mediów oraz był uczestnikiem stażów naukowych w Kolonii
(Niemcy) oraz Mombasie (Kenia). Jest autorem wielu publikacji zwartych i artykułów.

Osoba do kontaktu: Iwona Kruszewska-Stoły
Nr tel: 32 258 22 09 Nr sali: 56