Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Sieć nauczycieli geografii i przyrody
Śląskie WOM
Termin: 12.04.2023 godz. 15:3017:00
Miejsce: Platforma MS Teams Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Mariola Lux

Adresaci:

nauczyciele geografii i przyrody

Cele:

- nowe technologie wykorzystywane na lekcjach 

- wymiana doświadczeń

Tematyka szkolenia:

- NEON - wspólna przestrzeń nauczyciela i ucznia

- kompleksowe kształcenie umiejętności praktycznych

O prowadzącej szkolenie:

Mariola Lux - nauczyciel konsultant , organizator różnorakich form doskonalenia nauczycieli geografii i przyrody oraz z tematów: awans zawodowy, wspomaganie szkół, prowadzenie sieci współpracy, wypoczynek dzieci i młodzieży.

Liczba godzin: 

zajęcia trwają 2 godziny dydaktyczne

Informacje o zaświadczeniach:

Zaświadczenia z udziału w zajęciach zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłozeniu na szkolenie.

 

 

Osoba do kontaktu: Mariola Lux
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: ml@womkat.edu.pl