Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Indywidualizacja pracy z uczniem - cyfrowe narzędzia.
WOM Teams
Termin: 27.04.2023 godz. 15:0017:15
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Marta Cichoń - Sendor

Adresaci:  

nauczyciele wszystkich przedmiotów z wszystkich poziomów edukacyjnych.

Cel szkolenia: 

Nabycie umiejętności tworzenia materiałów cyfrowych wykorzystując darmowe narzędzia.

Podczas szkolenie zostaną przedstawione narzędzia, które pozwalają na indywidualną pracę z uczniem.

Wymagane posiadanie konta pocztowe GMAIL.

Program szkolenia:

  1. Założenie kont Wakelet, Canva.
  2. Poznanie funkcjonalności  poszczególnych narzędzi pod kątem wykorzystania w pracy z uczniem.
  3. Stworzenie materiałów dla ucznia.
  4. Udostępnianie materiałów.

W dniu szkolenia otrzymają Państwo link do spotania. 

O prowadzącej szkolenie:

Marta Cichoń - Sendor - nauczyciel konsultant RODN "WOM" w Katowicach.

Liczba godzin

zajęcia trwają 3 godziny dydaktyczne.

Informacje o zaświadczeniach 

Zaświadczenia z udziału w zajęciach zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu na szkolenie.

Szkolenie wpisuje się w priorytet nr 7 polityki oświatowej MEIN:

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Osoba do kontaktu: Marta Cichoń-Sendor
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: mcichonsendor@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC