Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Interwencja kryzysowa – pierwsza pomoc emocjonalna
Teams
Termin: 11.05.2023 godz. 15:0017:15
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z etapami udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej dziecku/uczniowi w kryzysie.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy.

Tematyka:

  1. Fizjologia stresu. Zespół stresu pourazowego. Stres i kryzys jako kontinuum.
  2. Kryzys psychologiczny: kryzysowe myślenie, kryzysowe emocje, kryzysowe zachowania, objawy fizjologiczne
  3. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej
  4. Dyskusja

Liczba godz. 3

Osoba prowadząca: Marianna Kłyk - nauczyciel konsultant, autorka programów nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej; autorka programów wychowawczych i profilaktycznych, autorka scenariuszy lekcji (publikacje) oraz licznych publikacji z zakresu metodyki nauczania.

Dzień przed szkoleniem (10.05.2023.) osoba zapisana otrzyma link do szkolenia.

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl