Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Awans po nowemu .Jak zostać nauczycielem dyplomowanym w br. szkolnym bez stażu -porady eksperta
Termin: 07.03.2023 godz. 14:0017:00
Miejsce: RODN"WOM" w Katowicach ul. kard. Wyszyńskiego 7 Sala: 41
Prowadzący szkolenie: Maria Syta

Plan szkolenia

1.Zasady nowego awansu zawodowego od 1.09.2022-obowiązujece przepisy i akty prawne 

2.Procedura awansu nauczyciela na dyplomowanie 

3.Wymagania po nowemu  do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego 

4.Zadania dyrektora i mentora w awansie zawodowym nauczyciela 

5.Ocena pracy w ostatnim roku przed złozeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

6.Jakie dokumenty złożyć do kuratorium ?

7.W jaki sposób przygotowac się do rozmowy kwalifikacyjnej ?

7.Przepisy przejsciowe -dyskusja .

Adresaci : nauczyciele wszystkich typów szkół rozpoczynająch i kontynujących przygotowanie na stopień nauczyciela dyplomowanego

Prowadzący: Maria Syta nauczyciel -konsultant, ekspert  d/s awansu, który uczestniczy w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

Informacje o zaświadczeniach: każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie

Liczba godzin; 4 godziny dydaktyczne 

Osoba do kontaktu: Maria Syta
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: msyta@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 07.03.2023 godz. 10:57

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.