Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście wymagań państwa
Teams
Termin: 28.02.2023 godz. 13:3017:00
Miejsce: online
Prowadzący szkolenie: nauczyciele konsultanci w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Adresat: Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) i inni zainteresowani problematyką.

Informacja: W czasie konferencji zostaną omówione problemy i kwestie, które muszą być realizowane przez szkoły, zgodnie z wymaganiami państwa, zapisanymi w Rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.2020 poz. 2198). Treści poruszane w czasie konferencji będą rozwijane na warsztatach organizowanych w późniejszych terminach (podanych przez prowadzących).

Odpłatność: konferencja darmowa

PROGRAM - każde wystąpienie trwa ok.20 minut

Prowadzący

Temat

Wymaganie wobec szkół i placówek wg Rozporządzenia (Dz.U.2020 poz. 2198)

dr Jerzy Grad

Powitanie uczestników, cele i założenia konferencji

 

Cezary Lempa

 

Wymagania wobec szkół i placówek vs. kierunki polityki oświatowej państwa - obowiązki nauczycieli

Dz.U.2020 poz. 2198 oraz Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

dr Barbara Czwartos

 

Podniesienie efektywności nauczania i uczenia się - analiza zasad neurodydaktyki

Wymaganie 1.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

dr Agnieszka Twaróg-Kanus

 

SCARF w edukacji-efektywność własna, zaangażowanie i współpraca w zespole

 

Wymaganie 2.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Joanna Drążek

 

Jak  zachęcić uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności

Wymaganie 3.Uczniowie są aktywni

Marianna Kłyk

 

Kształtowanie postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym

Wymaganie 4.Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Mariola Lux

 

Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego ucznia

Wymaganie 5.Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Maria Syta

 

Współpraca ze współczesnymi rodzicami - dylematy i wyzwania

Wymaganie 6.Rodzice są partnerami szkoły 

Hanna Dąbrowska

 

Szkoła-zawód-praca: o współpracy między szkołami a pracodawcami.

Wymaganie 7.        Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz wzajemnego rozwoju

Maria Kaczmarek

 

Monitorowanie procesów edukacyjnych szkół/placówek oświatowych

Wymaganie 8.Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy egzaminu (...) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

dr Tomasz Grad

 

Wybrane aspekty zarządzania współczesną szkołą

Wymaganie 9.Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Anna Czarlińska-Wężyk

Podsumowanie konferencji - wnioski, pytania/odpowiedzi

---

 

Link do konferencji zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zaświadczenia o udziale w konferencji prześlemy mailem w formie pdf.

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 26.02.2023

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.