Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Kurs języka angielskiego - poziom B2
Termin od: 09.02.2023 godz. 18:00 do: 07.06.2023 godz. 20:15
Miejsce: RODN WOM Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Joanna Drążek

Kurs języka angielskiego – poziom B2

Zgłoszenia od 02.02.2023 godzina 16.10 są zapisem na listę rezerwową. Informacja o przyjęciu do grupy w poniedziałek 06.02.2023 

Adresat: 

  • nauczyciele, którzy chcą przygotować się do egzaminu PTE (Pearson Test of English) - jednego z egzaminów wymaganych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III.
  • nauczyciele, którzy opanowali język angielski na poziomie średniozaawansowanym i chcą doskonalić swoje umiejętności

Treści szczegółowe:

  1. Rozwijanie sprawności: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania na poziomie egzaminacyjnym
  2. Poszerzenie zasobu słownictwa
  3. Doskonalenie kompetencji gramatycznej 
  4. Ćwiczenie rozwiązywania testów egzaminacyjnych PTE

Liczba godzin: 50 ( 3 godziny tygodniowo jedno spotkanie w środy albo czwartek)

Prowadzący: Monika Chmielewska - nauczyciel dyplomowany i wykładowca akademicki prowadzący kursy i szkolenia z zakresu nauczania języka angielskiego. dr Katarzyna Wróbel

Wszyscy kursanci, którzy podeszli do egzaminu PTE po kursie w poprzednich latach, odnielśli sukces i zdali egzamin. (zgodnie z naszymi informacjami)

Termin: 09.02.2023 - 07.06.2023

Zgłoszenia do 09.02.2023

Cena: 500 zł od osoby przy 10 uczestnikach w grupie

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć

Uwaga: Kurs ma formę online. Jesteśmy już po spotkaniu organizacyjnym. W sprawie szczegółow kursu proszę o mail lub telefon.

Osoba do kontaktu: Joanna Drążek
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: jdrazek@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 500 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 8-22/23-JD /KDONL

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Data nadsyłania zgłoszeń: 14.06.2023 godz. 14:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.