Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Sieć nauczycieli języków obcych
Termin od: 01.10.2022 godz. 16:00 do: 31.05.2023 godz. 16:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Barbara Czwartos

Adresat: nauczyciele języków obcych

Cele: 

  1. Podnoszenie efektywności kształcenia językowego
  2. Metodyka nauczania języków obcych (kształcenie sprawności językowych)
  3. Tworzenie materiałów dydaktycznych
  4. Zastosowanie aplikacji na lekcji języka obcego
  5. Omówienie najnowszych trendów w dydaktyce nauczania języków obcyc

Warunki uczestnictwa:

  1. Każdy uczestnik sieci jest zobowiązany dzielić się doświadczeniami w procesie nauczania języków obcych poprzez udostępnianie ciekawych linków, materiałów dydaktycznych itp.
  2. Spotkania odbywają się raz w miesiącu na platformie Teams

Warunki otrzymania zaświadczenia: 

  1. Udział we wszystkich warsztatach - minmum 75% obecności
  2. Prezentacja ciekawych materiałów dydaktycznych, udostępnianie linków, aplikacji
Osoba do kontaktu: Barbara Czwartos
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: bczwartos@womkat.edu.pl