Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Edukacja zdrowotna w szkole- Nowe wyzwania
Pierwsza pomoc
Termin: 14.11.2022 godz. 14:0016:15
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Sala: Aula górna
Prowadzący szkolenie: dr n. zdr. Tomasz Grad

Ogólny program Konferencji 

14.00 - 14.10 - otwarcie konferencji i powitanie uczestników

14.10 -14.30 - Inscenizacja tematyczna w wykonaniu uczniów VI LO im. J. Długosza w Katowicach

14.30 - 14.45 - Edukacja zdrowotna w szkole - podstawy prawne - dr Tomasz Grad

14.45 - 15.15 - Uczeń popandemiczny w szkole- problemy i wyzwania- dr Mateusz Grajek

15.15 - 15.45 - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi po pandemii. Uczeń w kryzysie.

15.45 - 16.15 - Wyzwania i problemy współczesnej edukacji zdrowotnej- profilaktyka

                        w szkole ponadpodstawowej - przykłady dobrych praktyk- dr Natalia Maria Ruman

16.15 - Podsumowanie i zakończenie konferencji

W czasie konferencji prezentowana będzie wystawa zdjęć autorskich pn: Maski pamięci-emocji 

z Klubu Miłośników Fotografii ZOOMIK z Radzynia Podlaskiego.

kontakt: dr Tomasz Grad

tel 32 2582209 w 208

mail: tg@womkat.edu.pl

Sylwetki prelegentów:

Natalia Maria Ruman – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, mgr lic. teologii. Pracownik naukowy na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie. Nauczyciel-katecheta, wychowawca klasy licealnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, tam stworzyła innowację Liceum Pedagog społeczny, którego jest koordynatorem, Ambasador Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM szerzącej zrównoważony rozwój w edukacji. Szkoleniowiec w Centrum Dydaktyki i Uniwersytecie Otwartym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Mateusz Grajek -  doktor nauk o zdrowiu, specjalista zdrowia publicznego, psycholog, psychotraumatolog, psychodietetyk. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM. Na co dzień zajmuje się tematyką psychospołecznych uwarunkowań zdrowia człowieka, stresu i traumy związanej z sytuacją epidemiologiczną i niespecyficznymi zaburzeniami odżywiania.

Tomasz Grad - doktor nauk o zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, wykładowca akademicki i konsultant RODN "WOM" w Katowicach. Autor ponad 50-iu publikacji z zakresu oświaty i zdrowia publicznego.

Osoba do kontaktu: Tomasz Grad
Nr tel: 32 203 59 67 wew. 208 Nr sali: 95 email: tg@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 14.11.2022 godz. 16:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.