Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Akademia Zawodowców „W krainie zawodów przyszłości - rok rzemiosła w województwie śląskim”
WOM
Termin od: 20.10.2022 godz. 10:30 do: 21.10.2022 godz. 13:00
Miejsce: Hotel LIBURNIA Cieszyn Sala: WYJAZDOWE
Prowadzący szkolenie: A.Czarlińska-Wężyk, M.Kaczmarek, K.Bednarek i eksperci zewnętrzni

Konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, zobacz list Marszałka >>>

Znak graficzny do pobrania - Śląskie. Zarząd Województwa Śląskiego

Nowość! Konferencja mieszana.

Uczestnictwo jeden dzień - bezpłatne. Uczestnictwo pełne - odpłatne.

UWAGA: Istnieje  możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w konferencji - udział jednodniowy 20.10.2022 (czwartek); szczegółowy harmonogram zobacz tutaj <<<

KONFERENCJA  - X AKADEMIA ZAWODOWCÓW - edycja dla wychowawców i doradców zawodowych 

„W krainie zawodów przyszłości - Rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim”

Konferencja wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – Priorytet 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

Zgodnie z przepisami prawa (w tym rozporządzeń MEN w sprawie doradztwa zawodowego) nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli są zobowiązani do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na swoich zajęciach tworząc wspólnie z doradcą zawodowym wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ).

Realizacja Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego: "Rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim".

To już X Akademia Zawodowców! Chcemy dostarczać rzetelnej wiedzy i umiejętności wszystkim, którzy realizują doradztwo zawodowe w szkołach. Tworzymy przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń. Zapisz się, bądź z nami!

Forma: Stacjonarna/wyjazdowa (dojazd własny).

Gdzie: Hotel LIBURNIA w Cieszynie (ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn). Obiekt Liburnia położony jest w odległości zaledwie 500 metrów od ścisłego centrum Cieszyna.

Dla kogo: Konferencja adresowana jest do szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych - wszystkich, którzy realizują program/elementy doradztwa zawodowego (w tym na zajęciach wychowawczych i wszelkich innych formach pracy pedagogicznej).

Cele: Wsparcie kadry pedagogicznej szkół i placówek w zakresie realizacji doradztwa zawodowego. Doskonalenie kompetencji w zakresie przygotowania uczniów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zapisy: 

1. udział w jednym dniu (nieodpłatnie): dokonanie rejestracji do dnia 14.10.2022 r.

2. udział w konferencji dwudniowej (odpłatnie): dokonanie rejestracji do 30.09.2022 oraz wpłata: 380.00zł za nocleg w pokoju 2-os., 430.00zł za nocleg w pokoju 1-os. Zadatek (100,00 zł), będący częściową odpłatnością za konferencję, należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 30.09.2022 r., a pozostałą część opłaty do 14.10.2022 r.. Można również  wpłacić całość kwoty do 30.09.2022 r.

Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z programem tutaj <<< 

PORUSZANA TEMATYKA:

 • Zawody czy kompetencje przyszłości – czego oczekują pracodawcy? 
 • Nowoczesne rzemiosło - jakie zawody są dziś poszukiwane?
 • Kompetencje interpersonalne nauczycieli – mentorig, tutoring, coaching w edukacji
 • Zawody „sentymentalne” i co  wynika dla współczesnych?
 • Jak wzmocnić rozwój indywidualnych zdolności uczniów do zarzadzania własną karierą zawodową
 • Współpraca szkół z pracodawcami – jak wykorzystać zapisy Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU) w pracy pedagogicznej
 • Metodyka opisu kwalifikacji – o czym powinien wiedzieć nauczyciel i dlaczego jest to potrzebne? 
 • Praktyczne aspekty współpracy z biznesem - korzyści dla uczniów i nie tylko
 • Przykłady dobrych praktyk: Czego i jak uczą w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe? Wizyta studyjna w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie 

 Nasi prelegenci:

 • dr Jerzy Grad, dyrektor RODN „WOM” w Katowicach, więcej tutaj <<<
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Grzegorz Miketa, dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Anna Czarlińska-Wężyk, kierownik Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego RODN „WOM” w Katowicach, więcej tutaj <<<
 • Krzysztof Bednarek, nauczyciel-konsultant w Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych RODN „WOM” w Katowicach, więcej tutaj <<< 
 • Elżbieta Marcinkowska, doradca zawodowy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Katowicach
 • Maria Kaczmarek, nauczyciel-konsultant w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego RODN „WOM” w Katowicach, więcej tutaj <<<
 • Aleksandra Wojciechowska, główny analityk ds. badań i analiz, regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badń Edukacyjnych
 •  Agata Antosiak-Smuda, nauczyciel w ZSGiH w Bielsku-Białej, nauczyciel akademicki Akademii WSB, koordynatorka trenerów w FUNDACJI LEAN EDUCATION w Gdańsku, więcej tutaj <<<

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz dodatkowe informacje organizacyjne (pdf) TUTAJ >>>

Udział w zajęciach dydaktycznych, w zajęciach na terenie ZSE-G w Cieszynie i w Muzeum Ziemi Cieszyńskiej oraz dostęp do materiałów pokonferencyjnych są nieodpłatne.

Koszt noclegu wraz z pełnym wyżywieniem:

430.00 zł w pokoju 1-osobowym (liczba miejsc ograniczona).

380.00 zł w pokoju 2-osobowym.

ZAPISZ SIĘ:

 

UWAGA: Nauczyciel ma prawo ubiegać się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, zwracając się z prośbą do dyrektora szkoły na podstawie przepisów art.70a ustawy Karta Nauczyciela oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Nr rachunku: 34150014451214400327750000

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz numer: 1-22/23-ACW/KST

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości: tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

 ================================================

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

materiał 1 >>>>

materiał 2 >>>>

materiał 3 >>>>

materiał 4 >>>>

materiał 5 >>>>

materiał 6 >>>>

 

 

 

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne