Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Vademecum nauczyciela o krótkim stażu pracy-bezpłatny kurs doskonalący
Termin od: 22.08.2022 godz. 09:00 do: 26.08.2022 godz. 12:15
Miejsce: PLATFORMA TEAMS Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Maria Syta, Mariola Lux, Marianna Kłyk , Barbara Czwartos , Anna Czarlińska-Wężyk

Bezpłatny kurs doskonalący- pięć spotkań na platformie TEAMS

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie:przepisów prawa oswiatowego,współpracy z rodzicami orazplanowania procesu  dydaktyczno-wychowawczego.

Program kursu

Moduł 1.Podstawowe przepisy prawa oświatowego - prowadząca: Maria Syta 

 • W gąszczu przepisów oświatowych i prawo wewnątrzszkolne.
 • Rozwój i awans zawodowy nauczyciela.
 • Bezpieczeństwo w szkole oraz turystyka szkolna. 

Moduł 2.Współpraca  szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 • Efektywna współpraca  z rodzicami.
 • Kontakty z otoczeniem szkoły

Moduł 3. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią - prowadzący: Mariola Lux 

 • Bezpieczeństwo w szkole o raz w czasie wyjść i wycieczek szkolnych
 • Organizacja krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

Moduł 4.Planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego - prowadzący:  Barbara Czwartos, Anna Czarlińska- Wężyk, Anna Czarlińska- Wężyk,dr Tomasz Grad

 • Od podstawy programowej do realizacji celu.
 • Elementy neurodydaktyki w procesie nauczania
 • Wybrane aplikacje do aktywizacji uczniów.
 • Innowacje pedagogiczne - czy każdy nauczyciel powinien wdrażać  innowacje?
 • Eksperymenty pedagogiczne.
 • Edukacja zdrowotna w szkole
 • Fizjologia i higiena uczenia się.
 • Sens prac domowych.
 • Integracja zespołu klasowego.

Zajęcia będą realizowane  online z wykorzystaniem platformy TEAMS.

Na podany w karcie zgłoszenia e-mail zostanie wysłany  link do szkolenia. 

Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w 16 godz. kursu. 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Maria Syta
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: msyta@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 21.08.2022 godz. 20:47

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.