Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Literatura jako narzędzie budowania więzi - praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
Termin: 07.06.2022 godz. 14:5518:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: prof. dr hab. Marian Kisiel, dr hab. Bożena Szałasta-Rogowska, Michał Jędryka

Konferencja realizuje cele sformułowane w nowych kierunkach polityki oświatowej państwa, tj. „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym".  Zostaną zaprezentowane praktyczne sposoby posłużenia się tekstami literackimi jako narzędziami budowania więzi.

Plan konferencji: 

godz. 14.55 wicedyr. RODN "WOM" w Katowicach p. Iwona Kruszewska-Stoły: Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

godz. 15.00   prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, Wspólnoty losu. Poetyka literatur emigracyjnych

godz. 16.00 dr hab. Bożena Szałasta-Rogowska, Spotkanie z Olgą Tokarczuk – warsztaty literackie nie tylko dla natywnych użytkowników języka polskiego. (Profesor Andrews w Warszawie, schemat zajęć z uwzględnieniem uczniów polskiego i ukraińskiego pochodzenia)

godz. 17.00  Michał Jędryka, Tatiana Querghi (UA), Rozmówki polsko-ukraińskie o uczeniu literatury 

godz. 17.45 dr Mirella Zajega, Podsumowanie konferencji, wymiana doświadczeń

Prowadzący:

Marian Kisiel (UŚ) - poeta, krytyk literacki, badacz literatury polskiej XX wieku, autor 16 książek naukowych i krytycznoliterackich, 11 zbiorów poezji, 3 antologii, redaktor naukowy 50 książek zbiorowych i edycji. Doktorat obronił w 1991 („Twórczość Adama Czerniawskiego”), habilitację uzyskał w 1999 na podstawie książki „Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955-1959 w Polsce”. Od 2000 profesor Uniwersytetu Śląskiego, tytuł naukowy profesora otrzymał w 2004, od 2007 jest profesorem zwyczajnym. Od początku związany z Uniwersytetem Śląskim (Zakład Literatury Współczesnej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego). 

Bożena Szałasta-Rogowska (UŚ) - adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.
W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się przede wszystkim polska poezja współczesna, literatura polska poza granicami kraju, teoria recepcji i odbioru, glottodydaktyka oraz metodyka nauczania literatury polskiej cudzoziemców. 

Michał Jędryka –  polonista, pedagog, menadżer, scenarzysta i malarz z kilkoma wernisażami na koncie. Autor niezliczonej ilości tekstów reklamowych, albumu "Śląsk. Last minute" i poradnika o popkulturze. Ostatnio opublikował powieść "Ołowiane dzieci", w której opisał zapomnianą historię epidemii ołowicy na Śląsku.

Aplikacja: Teams

  • Konferencja będzie realizowana  z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
  • Na podany w karcie zgłoszenia e-mail zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do logowania.
  • W przypadku braku takiego e-maila prosimy o sprawdzenie Spamu lub kontakt
    z organizatorem szkolenia
  • W dniu konferencji prosimy o zalogowanie się na 5 min  przed jej rozpoczęciem.
  • Klikamy w podany link do pokoju webinarowego, przesłany w e-mailu,
  • Kiedy pojawia się pytanie: Jak chcesz dołączyć do spotkania Teams? Klikamy: Kontynuuj w tej przeglądarce
  • Logując się proszę wpisać nie tylko swoje imię, ale też nazwisko, te dane wędrują na listę obecności na podstawie której są wysyłane potem zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

Zaświadczenia, potwierdzające udział w konferencji, będą przesyłane elektronicznie na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odnotowana w systemie obecność na minimum dwóch wykładach.

 

Osoba do kontaktu: Mirella Zajega
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: mzajega@womkat.edu.pl