Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Zarządzanie oświatą.
WOM Prawo
Termin od: 13.07.2022 godz. 15:00 do: 29.03.2023 godz. 19:00
Miejsce: RODN "WOM" Katowice Sala: 89
Prowadzący szkolenie: dr Jerzy Grad, Adam Pukocz, Cezary Lempa, dr Ewa Chorąży, dr Tomasz Grad, Krzysztof Bednarek ...

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Zarządzanie Oświatą

Kurs realizowany będzie w środy każdego tygodnia od godziny 15.00 do ok. 19.00. W święta - przerwy w zajęciach. Przewidujemy wersję stacjonarną. Kurs realizowany jest w wersji stacjonarnej ponieważ kursy kwalifikacyjne on-line są niezgodne z prawem i kwalifikacje uzyskane w ten sposób mogłoby być w przyszłości kwestionowane.
Początek kursu - to 13.07.2022r.  Przerwa wakacyjna od 14.07.2022 do 30.08.2022.
Praktyka przewidziana jest w okresie ferii zimowych (5 dni).
Zakończenie kursu: 29.03.2023r.
Opłata za kurs wynosi 1600 zł, płatna w dogodnych ratach.

Absolwenci kursu nabywają takie same kwalifikacje jak absolwenci studiów podyplomowych, wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

Kurs kierowany jest do nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, niezależnie od stopnia awansu zawodowego, którzy chcą nabyć kwalifikacje do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi lub są zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący zdobyć wiedzę praktyczną i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania w edukacji.

Zalety kursu w RODN "WOM" w Katowicach:

  • program ministerialny, dający wiedzę i uprawnienia;
  • nastawienie na praktyczne aspekty pracy w szkole;
  • terminy dostosowane do realnych potrzeb uczestników (terminy konkursów na dyrektora);
  • koszt zdecydowanie niższy od kosztu studiów podyplomowych.

Wśród wykładowców, praktycy m.in.:

  • dr Jerzy Grad – dyrektor RODN „WOM” w Katowicach, Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006, naczelnik wydziału oświaty w starostwie powiatowym, wicedyrektor technikum;
  • Cezary Lempa – kierownik pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych RODN „WOM” w Katowicach, w przeszłości wizytator kuratorium oświaty, pracownik OKE w Jaworznie, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej;
  • dr Ewa Chorąży – konsultant RODN „WOM” w Katowicach, w przeszłości pracownik OKE w Jaworznie - koordynator historii, kierownik Pracowni Matur; wieloletni dyrektor liceum;
  • Adam Pukocz - kierownik pracowni Doradztwa Metodycznego RODN „WOM” w Katowicach, do niedawna wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty.
Osoba do kontaktu: Ewa Chorąży
Nr tel: 32 259 98 35 wew: 203 Nr sali: 91 email: echorazy@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 1600 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.